Bane

På kort tid har Mesta bygget opp et av de beste miljøene i Norge innen arbeid på og langs baner. Vi har etablert et godt og spennende fagmiljø, og har i dag kompetanse til å utføre all slags arbeid på bane.

I Mesta anlegg har vi over tid bygget opp et godt og spennende fagmiljø, og har i dag kompetanse til å utføre all slags arbeid på bane.Vi har blant annet gjennomført store ombygginger av Moelv stasjon, fjellsikring på Bergensbanen, og bidratt til byggingen av Bybanen i Bergen.

Om det er arbeid på kjøreledninger, svillebytte, lys på perrongen eller signalanlegget som trenger arbeider har vi kompetansen, folkene og erfaringen til å utføre oppdraget.

Under er noen av tjenestene vi tilbyr innen arbeid på bane.

Grunnarbeider på bane

Mesta utfører grunnarbeider for legging av skinner over hele landet.

Spor, skinner og sviller

Når det kommer til arbeid rundt oppbygging og legging av spor og skinner, gjør vi alle typer arbeid. Vi har blant annet lagt nye stikkrenner under skinnene etter naturødeleggelser.

Sikkerhetstjenester

I Norge er sikkerheten ved arbeider langs jernbane veldig streng. For å kunne jobbe på skinner kreves helt spesiell kompetanse og godkjenning. Mesta har egne sikkerhetsledere som kan være tilstede ved arbeidene. De er godkjent til å ivareta både elsikkerhet og trafikksikkerhet. At vi har egne sikkerhetsledere gjør at arbeidene kan utføres raskere, og gjør at kostnadene for prosjektet blir mindre.