Foto av rør med asbest

Godkjent for asbestarbeid

Mesta har fått tillatelse fra arbeidstilsynet til å utføre arbeid med utvendig sanering.

For å arbeide med asbest kreves det tillatelse fra Arbeidstilsynet. Asbestmaterialer ble tidligere brukt i bygninger og installasjoner og finnes fortsatt i en rekke bygg, for Mesta sin del er dette oftest knyttet til arbeider med vann og avløp samt riving av gamle bygg.

– Mange av våre oppdragsgivere stiller krav til godkjenning for asbestarbeider. Tidligere har vi hentet inn underentreprenører til denne type arbeid, men nå har vi både kompetansen og systemene som kreves internt. Våre kunder forventer høy kvalitet og kompetanse, og det skal vi levere. Det er en styrke for oss å kunne utføre arbeidet i egenregi og det åpner muligheten for flere prosjekter, sier prosjektsjef Bjørn Inge Falling.

Feil håndtering av dette avfallet kan være en kilde til forurensning, og skade helse og miljø, fordi avfallet inneholder miljøgifter. Det er gjort en grundig jobb for å utvikle prosedyrer, utdanne personell og oppdatere de underliggende systemene. I søknadsprosessen har også verneombud, arbeidsmiljøutvalget og bedriftshelsetjenesten vært involvert, i tillegg til HMS-organisasjonen i selskapet.

Arbeidstilsynet gir tillatelse for å arbeidet med asbest for tre år. Tillatelsen gjelder i hele Norge. Per i dag er fire ansatte i Mesta godkjent for asbestarbeider.