Historisk toppledermøte for mangfold

Det har vært en bransjeutfordring i lang tid. Endelig har alle de store entreprenørene forent krefter for å sette mangfold og kjønnsbalanse på agendaen.

– Jeg synes det er fantastisk at bransjen ønsker å jobbe sammen for å bedre mangfoldet og kjønnsbalansen i næringen. Mangfold bidrar til verdiskapning, mer spennende arbeidsplasser og kreative løsninger, sier administrerende direktør i Mesta, Marianne Bergmann Røren.

Siden Mesta, med organisasjonssjef Metha Leonhardsen i spissen, tok initativ til et løft i bygg og anleggsbransjen, har Diversitas etablert seg som et nettverk der alle de store entreprenørene involverer seg for mangfold og kjønnsbalanse. I forrige uke var topplederne fra 20 selskaper samlet hos NHO for å stake ut kursen videre. Det skal jobbes hardt med kultur, tiltak og for å skape målbare resultater.

– Vi har samlet de viktigste aktørene i bygg- og anleggsbransjen. Det er første gang disse topplederne sitter sammen i et møterom og diskuterer denne problemstillingen. Det gjør møtet historisk, og det er jeg veldig stolt av, sier Metha Marie Leonhardsen til bygg.no.

Viktig tematikk

Leonhardsen og de andre i arbeidsgruppen til Diversitas hadde satt sammen et variert program for den historiske dagen.

  • Paneldebatt med Adm.dir i Mesta, Marianne Bergmann Røren, Adm.dir i Backegruppen, Eirik Gjelsvik, adm.dir i Veidekke Jimmy Bengtsson, konserndirektør for eiendom i AF Gruppen, Ida Aall Gram.
  • Foredrag fra Marie Louise Sunde og Isabell Ringnes om ubevisst diskriminering
  • Foredrag fra Loveleen Brenna om fremtidens kompetanse og mangfoldsledelse – en nyutviklet norsk standard for bedrifter.
Administrerende direktør i Mesta, Marianne Bergmann Røren, i engasjert diskusjon med administrerende direktør i Veidekke, Jimmy Bengtsson.

Kultur og måling

Marianne Bergmann Røren delte personlige erfaringer og var tydelig på at dette er viktig for både henne og for Mesta. I sin oppsummering pekte hun også på hva arbeidsgruppen nå bør jobbe videre med: kultur og felles målsetninger for hele bransjen. Resultatet skal ikke være festtaler, men konkrete resultater og lønnsomhet.

– Det er viktig at bedrifter ikke bare blir opptatt av dette for å vise til tall over hvor mange kvinner de har ansatt. Det må satses på å skape en kultur, hvor mangfold får lov til å virke. Det har jeg veldig tro på, sier hun.