Last og loss med lavere utslipp

Et splitter nytt skip med plug-in batteriløsning leverer Mesta-salt til vinterveiene. Det betyr store utslippsreduksjoner.

Last og loss med vesentlig lavere utslipp: Årlig brukes om lag 300 000 tonn salt på norske vinterveier. Mesta bruker stadig mer av ny teknologi for å redusere utslippene knyttet til produksjon og frakt av salt.

I samarbeid med Hagland Shipping er nå en stor last med salt til vestlandsveiene levert. Og det fra et splitter nytt skip som reduserer utslippene med inntil 40 prosent.

– Vi jakter hele tiden på løsninger for å redusere utslipp. Transport av salt er en stor utslippskilde  tilknyttet vår vinterproduksjon. Vi tester derfor ut all teknologi som kan redusere miljøavtrykket, sier konserndirektør for drift og vedlikehold i Mesta, Elin Vigrestad.

Lavere utslipp

Hagland Premier heter det første skipet som frakter og er det siste i en serie på tre nye og mer miljøvennlige skip til Hagland shipping.

– Vi fornyer flåten vår på grunn av skipsfartens felles målsetninger, egne ønsker og behov og kundenes krav, sier Co-CEO Paal W. Aanensen i Hagland Shipping. Hagland gjennomfører en fornyelse av flåten til en grønnere nærskipsfart ved reduksjon av lokale og globale klimagasser, og har i løpet av et drøyt år satt tre nye skip inn i driften. Det betyr at halvpartene av rederiets åtte egeneide skip er batterihybrider. De nye skipene reduserer CO2-utslipp med inntil 40 prosent og NOx-utslippet med inntil 90-95 prosent sammenlignet med eldre skip. Skipene er også forberedt for nullutslipp.

Last og loss

– Det er ekstra stas å være den første kunden på et nytt og mer miljøvennlige skip, sier innkjøpsleder i Mesta, Bjørn Heggdal. Han har jobbet med salt i en årrekke og har ansvar for alt saltet som brukes for å øke sikkerheten på norske vinterveier.

Det nye skipet Hagland Premier hentet 4600 tonn salt fra Arendal Havn og leverte til havner i Haugesund, Etne, Stord, Eikelandsosen, Tysnes og Knarvik i Bergen på den første turen. Mesta har miljøtestet saltet som brukes på vinterveiene. Og testen viser at Mesta har lavt CO2-avtrykk på saltet i dag.  Mestas mål er å kutte utslipp både alle ledd i produksjonen.

 Tre nye miljøvennlige skip

De tre nye skipene som Hagland Shipping er satt i drift, og alle er levert fra verftet Royal Bodewes i Nederland. De inngår i rederiets flåte av selvlossende skip i nord-europeisk fart. Dermed er selskapet godt i gang med arbeidet med både last og loss med lavere utslipp. De to søsterskipene Hagland Pioneer og Hagland Progress ble levert til rederiet i henholdsvis oktober 2022 og juni 2023. Alle tre skipene er støttet fra Enova for miljødelen av investeringen.

Selskapet Hagland Shipping er blant de ledende i segmentet 3000 til 5000 dwt (dødvekttonn = som betyr det meste skipet kan bære av last).

Salt viktig for sikkerheten

Salt brukes for å øke sikkerheten og framkommeligheten på vinterveiene.  Bruk av salt bestemmes i kontrakten og knyttes til mengden trafikk på veiene.  Mesta arbeider kontinuerlig med å innføre teknologi som skal redusere bruk av salt på veiene.