Veisalt i sekker

Mesta best på veisalt

Mesta har lavest CO2-avtrykk på veisalt i Norge. Dette kom fram i en miljø-sjekk av veisaltet.

– Mesta salter veiene med miljøtestet veisalt som har opptil 25 prosent lavere CO2-utslipp enn andre typer veisalt som brukes i Norge. sier Kristin Folge, konsernsjef for drift og vedlikehold i Mesta. Mesta har nå gjennomført en miljøsjekk av veisaltet selskapet bruker på norske veier. Miljøsjekken er en Environmental Product Declaration (EPD). Dette er en miljødeklarasjon som oppsummerer miljøprofilen til «en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte» og basert på internasjonale standarder.

Mestas EPD-dokument viser CO2-avtrykket for kjøp av veisalt helt fra produsent til lagermottak i Norge. Et slik dokument vil komme som krav i mange kontrakter fremover.

–   Mesta håper at bærekraft blir viktigere i anbud i tiden som kommer, og vi jobber aktivt med å gå alle våre prosesser for å utgjøre en forskjell når det gjelder bærekraft, sier Folge.

Tørket av sola

Det meste av veisaltet som Mesta bruker på veiene, produseres med vann fra Middelhavet og tørkes i sola. Dette er sjøsalt, som er et naturprodukt. Saltet tørkes ved naturlig sollys og har en produksjonsperiode på cirka ni måneder.

– Det brukes ikke energi til å produsere saltet fordi det er sol, varme og vind som tørker dette fra vann til ferdig tørket salt.

Utslipp fra frakt inkludert i beregninger

Når det totale miljøutslippet skal beregnes på bruk i Norge, må også fraktutslippene regnes inn. Jo kortere distanse, desto lavere utslipp. Lang avstand fra Norge har dermed en stor betydning for utslippene når CO2-utslippene beregnes.

– Vi frakter saltet på skip fra Spania fra Middelhavet til Norge. Og det meste av utslippene fra saltet kommer altså ikke fra produksjonen, men fra frakten. Dette må gjenspeiles i deklarasjonen, sier Kristin Folge. Derfor betyr frakten mye for det totale CO2-avtrykket.

Det ferdige dokumentet som beskriver veisaltet, ligger på EPD Norge sin hjemmeside:

Skal redusere bruk av veisalt

Når Mesta salter veier, er det etter bestemmelsene som ligger i kontraktene.
– Vi må bruke tilstrekkelig salt for å opprettholde sikkerheten til trafikantene, men bruker teknologi for å balansere mengdene slik at man unngår å belaste naturen rundt veiene for mye. Mesta har nylig kjøpt seg inn i teknologiselskapet Klimator, som arbeider med ulike typer sensorteknologi blant annet for å redusere bruken av salt. Beregninger viser at man kan redusere bruken av salt med 30 prosent ved å bruke ulike type smart teknologi.
– Salt er nødvendig for sikkerheten på veiene, men riktig bruk og riktig mengde vil opprettholde sikkerheten selv med redusert bruk av salt, understreker Kristin Folge.