jurymedlem_ledestjerne2020

Leter etter ledestjernene

Hvilke stemmer vil vi lytte til i årene som kommer? Hvem kan få oss ut av pandemier som Korona? Jakte på gode løsninger for klima? Sørge for mer likestilling? Det er noen av spørsmålene direktør for Organisasjon og bærekraft i Mesta, Mai Oldgard, og de andre i juryen stiller seg i jakten på 30 unge ledestjerner som vil gjøre verden til et bedre sted.

– Alle snakker om bærekraft, men de nominerte er eksempler på unge, handlekraftige mennesker som gjør mer enn å prate. Jeg er stolt av å få være med å presentere både folkene og arbeidet de gjør, og jeg håper det kan inspirere andre. Det inspirer i alle fall meg! sier Oldgard engasjert.

Det er D2 og DN som skal kåre 30 ledestjerner under 30 år, og utgangspunktet er hva de gjør for FNs bærekraftsmål.

– Vi fikk overveldende mange nominasjoner og vi i juryen valgte ut en liste på 30 som vi mener fortjener omtale som ledestjerner. Leserne skal være med på å kåre årets vinner til høsten.

Les om kåringen og kandidatene på DN sine sider.

Ny bransje, nye utfordringer

Også under fjorårets kåring satt Oldgard i juryen. Den gang ledet hun det globale bærekraftsarbeidet i Telenor. I Mesta er spennet i oppgavene stort, og selv om både tittel og bransje er endret jobber hun fortsatt med å heve lista for sin arbeidsgiver.

– Mesta har løftet bærekraft på agendaen, og styrket arbeidet internt. Snart skal vi også ansatte en ny leder for Miljø og bærekraft. Det er ingen tvil om at både vi som selskap, og bygg- og anleggsbransjen for øvrig, har et stort utviklingspotensial, men det er jo nettopp derfor det er så spennende, sier hun.

Et av flere initiativer i bransjen er nettverket Diversitas, som jobber for mangfold og kjønnsbalanse i bygge- og anleggsbransjen. Sammen med en rekke store entreprenørselskaper har Mesta det siste året lagt betydelige ressurser i å skape positive endringer ved å adressere det som lenge har blitt omtalt som et bransjeproblem.

– Diversitas er et godt eksempel på at det er et engasjement og en vilje til å jobbe sammen på tvers av selskaper for å skape resultater som ellers ikke ville vært oppnåelige. Det åpner nye muligheter, sier Oldgard.

For mens kåringen i DN handler om ledestjernene understreker hun at det også handler om den jobben som gjøres av alle, hver eneste dag.

– Hos oss i Mesta snakker vi gjerne om samfunnsansvaret vi har. Vi gjør en viktig jobb for å holde Norge åpent og sørge for at folk kommer trygt fram hver dag. Det er oppdraget, så må vi som ledende i vår bransje utfordre oss selv til å løse det på en stadig bedre, og mer bærekraftig måte, slår Oldgard fast.