Bilde fra paneldebatten på Litteraturhuset

Må samhandle om bærekraftig infrastruktur

Klima- og miljøministeren noterte seg det CEO i Mesta, Marianne Bergmann Røren, presenterte under paneldebatten rundt krise og grønn omstilling på Møteplass Oslo 2020.

– Vi må unngå at Koronakrisen stopper grønn omstilling, sier Mesta-sjefen.

– I stedet må vi finne løsninger som akselererer grønn omstilling. Det kreves store investeringer nå, både for å sikre arbeidsplasser under Koronakrisen og for å få til et grønt skifte. Dette er en mulighet til å ta tak i vedlikeholdsetterslepet, og sørge for at vei og bane rustes opp for å møte klimaendringene vi allerede opplever, sier Røren, og understreker:

– Det er fullt mulig å få til dette samtidig som man innfører gode miljø- og kvalitetskrav i kontraktene. Vi må jobbe sammen om en bærekraftig infrastruktur i Norge, og en grønnere bygg- og anleggsbransje.

Pekte på konkrete muligheter

Som et eksempel på hvordan teknologi, innovasjon og bærekraft er tett knyttet sammen fortalte Mesta-sjefen om hvordan sensorteknologi og værdata kan brukes til å redusere både saltbruk og utslipp i framtidens driftskontaker.

– Det er viktig at vi kan samhandle om denne typen løsninger og innovasjonsarbeid, understreket Røren i paneldebatten.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn noterte seg det Mesta-sjefen hadde å si.

– Dette er et godt eksempel på, hvis det er riktig, noe det åpenbart bør være mulig å gjøre noe med, så det tar jeg gjerne opp med samferdselsministeren, sa Rotevatn.

Paneldeltakere
• Sveinung Rotevatn (V), klima- og miljøminister
• Lars Haltbrekken (SV), medlem i Energi- og miljøkomiteen
• Stein Lier-Hansen, adm. direktør Norsk Industri
• Marianne B. Røren, adm. direktør Mesta
• Eli Grimsby, adm. direktør Oslobygg KF
• Grete Aspelund, adm. direktør Sweco