Prosjektleder Magnhild frontet kvinner i kampanjen

Mangfold satte søknadsrekord

Mesta brukte egne ansatte i en kampanje for å få mer mangfold blant søkerne - med kjemperesultat: Hele 394 søknader til fire prosjektlederstillinger. Og nesten halvparten av dem er kvinner.

Arbeidsmarkedet preges av stor konkurranse og kamp om de beste folka. Mesta har klare mål knyttet til bærekraft og mangfold og er vi tenke nytt.
– Bygg- og anleggsbransjen trenger mangfold.  Vi må bryte ned den klassiske forestillingen om at du må ha forkjærlighet for store maskiner eller tung teknisk bakgrunn, sier direktør for folk og bærekraft i Mesta, Tonje Gudbrandsen Jensen. Hun har genuin tro på grepet med å bruke egne ansatte og er svært fornøyd med søknadsrekord.

1700 prosents økning

Prosjektleder Magnild Ek Brynildsen er en av Mestas ansatte som er brukt aktivt som ansikt utad i kampanjen. Med strålende effekt. Tidligere utlysninger av stillinger har ofte gitt liten respons. Kampanjen som har gått i høst der Mestas egne ansatte er brukt, ga 394 søkere på fire prosjektlederstillinger. Dette er søknadsrekord og en økning på over 1700 prosent fra tidligere søknadstall.

43 prosent av søknadene kom fra kvinner, noe som er særdeles gode tall for en svært mannsdominert bygg- og anleggsbransje.

De som ikke passer

Kampanjen med film av Mestas ansatte ble rettet mot de som ikke tror de passer i Mesta.  Kommunikasjonsselskapet Trigger gjennomførte et innsiktsarbeid med prosjektledere i selskapet. Der kom det fram at sju av ti prosjektleder i Mesta  ikke har bakgrunn i vei- eller anleggsbransjen. Og de fleste hadde en ting til felles:

– Ingen så på seg selv som den typiske prosjektleder, sier Tone Angsund i reklamebyrået Trigger. Dette ga inspirasjon til å vinkle kampanjen mot dem som aldri har sett for seg å jobbe med vei.

Få folk fram

Mesta har allerede et slagord om å «få folk fram». Med den nye innsikten gjennomført av Trigger, gjorde kampanjen det mulig å synliggjøre samfunnsansvaret og løfte fram mangfoldet.
– Vi ønsker å vise at det finnes mange flere muligheter i denne bransjen, og at det er behov for ulike kvaliteter og egenskaper, sier organisasjonssjef i Mesta, Metha Marie Rosengren Leonhardsen.

Massivt engasjement og søknadsrekord

Kampanjen besto av små filmer til sosiale medier, annonsering og film med tre ulike prosjektledere i Mesta. Den ga et massivt engasjement i sosiale medier.  Særlig hadde det en intern effekt: Mesta-folk ble stolte over å vise fram kollegene sine. Men det viste seg at kampanjen hadde større effekt enn det, og den nådde bredt ut.  Både antall og kvalitet på søknadene har vært en positiv overraskelse for konsernet. I tillegg har vurderingen og diskusjonen rundt kandidatene endret seg.

Lykkes med ulikhet

– I Mesta har vi en filosofi om at vi lykkes best når vi har ansatte med ulik bakgrunn. Og denne rekorden viser at vi har klart å nå ut over våre tradisjonelle målgrupper, sier Rosengren Leonhardsen. Hun mener det både viser at Mesta har nådd bredt ut og at bedriften har oppnådd å bli sett på som en attraktiv arbeidsplass.