Mesta blir medlem i skift

Mesta blir medlem i klimanettverket Skift

Skift er et nærlingslivsdrevet klimainitiativ som har som mål å være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030. Nettverket består av de mest klimaambisiøse selskapene i Norge.

Ett av Mestas tre utvalgte bærekraftmål er å stoppe klimaendringene. Mesta skal integrere bærekraft i alt selskapet gjør. En viktig faktor for å få dette til, er læring og samarbeid med andre.

– Mesta har definert klare mål for hvordan vi skal redusere vårt klima- og miljøavtrykk. Som et ledende infrastrukturselskapet i Norge har vi et ansvar for å bidra inn i den nasjonale klimautviklingen. Vi vet det vil kreve mye av oss. Vi må få grunnlaget på plass, samtidig som vi parallelt tenker utvikling. Vi har imidlertid stor endringsvilje og entusiasme i organisasjonen for å ta grep, sier adm. dir. Marianne B. Røren.

Tilfører noe nytt

– Vi er glade for å ønske Mesta velkommen som medlem. Mesta er et spennende og viktig selskap i Norge, og tilfører noe nytt i Skift-nettverket med sin virksomhet som infrastrukturselskap. Det er spesielt gledelig å se at de setter klimatilpasning høyt på agendaen, da det er et av de viktigste grepene Skift tar tak i nå, sier Bjørn Kjærand Haugland, adm. dir i Skift.

Gjennom medlemskap i Skift får Mesta en unik mulighet til å lære, men også å bidra til en felles utvikling for å nå klimamålene.

– Som et nasjonalt infrastrukturselskapt er det viktig å være tett på hvordan endringer i klima påvirker oss som selskap. Samarbeid og læring er viktig for å finne gode løsninger og sikre bærekraftig utvikling over tid. Flere store norske selskap er med å gå opp veien, og er gode på bærekraft, da særlig klima og miljø. Det er mye læring i deling av erfaring og kunnskap, og det gir meg en ekstra motivasjon til å nå de klimamålene som er satt. Samtidig gir det Mesta en viktig push for å levere på det vi sier vi skal gjøre, avslutter Røren.

Mesta har satt konkrete målfor å redusere klimafotavtrykk og miljøpåvirkning, i tråd med Parisavtalen, samt krav fra norske myndigheter og kunder. Innen 2030 skal Mesta ha redusert sitt CO2-utslipp med 50 prosent, redusert sitt avfall med 20 prosent og bidratt til 90 prosent materialgjenvinning av avfallet. Innen 2025 skal 50 prosent av innkjøpte varebiler være elektriske, og tomgangskjøring skal reduseres med 25 prosent.