Mesta landet elektro-oppdrag i Trøndelag

Etter en grundig prosess hvor kvalitet ble vektlagt, vant Mesta to kontrakter med Trøndelag fylkeskommune. Dette blir første gang Mesta utfører drift og vedlikehold av elektriske anlegg i Trøndelag. 

Oppdraget innebærer drift og vedlikehold av elektriske anlegg langs fylkesveien i Trøndelag Sør og Nord. Kontrakten har oppstart 1. januar 2022 og innebærer arbeid på hele 33 tunneler og 8500 veilyspunkt. Arbeidet inkluderer også skilt, bommer, klimastasjoner og elektrisk utstyr langs vei.

– Dette blir en bra start på det nye året. Signeringen av kontraktene markerer starten på arbeid i et nytt fylke for Mestas forretningsområde Elektro, sier en fornøyd Oddmund Lefdal, som er konserndirektør for Elektro i Mesta.

Fylkeskommunen vektet kvalitet

Tildelingskriteriene for kontraktene var 60 prosent pris og 40 prosent kvalitet.

– Å vinne disse to kontraktene hvor kvalitet ble prioritert høyt betyr mye for oss. Mesta hadde et sterkt tilbud med grunnlag i høy kompetanse og gode referanser fra tidligere arbeid. Vi fikk tilbakemeldinger fra fylkeskommunen om at vi hadde vist god oppdragsforståelse og arbeidsmetodikk. Det er en glede å få bekreftet at man har kompetansen som foretrekkes. Nå ser vi frem til å ta fatt på arbeidet, sier Lefdal.

Kontraktene har en samlet verdi på 84 millioner og en varighet på seks år med opsjoner.