Mesta søker to nye direktører

Mesta utvikler nå også en sterkere, sunnere og mer mangfoldig og balansert organisasjon og søker to nye ledere: Direktør Samfunnsansvar og HR og Direktør Innovasjon og Forretningsutvikling. Begge vil spille nøkkelroller i selskapets videre vekst og utvikling.

Mesta er i utvikling og skal ta en tydeligere rolle i å gi Norge sikrere, smartere, grønnere og mer miljøvennlige veier. Ambisjon er å være den ledende driftsentreprenøren på norske veier. Den jobben de ansatte i Mesta gjør hver dag er helt avgjørende for samfunnsberedskapen i Norge.

Fremover må Mesta finne nye forretningsmodeller som fungerer best mulig for både byggherre og entreprenør– og som sikrer best mulig veivedlikehold for alle som bor i Norge. Mesta ønsker å ta en ledende rolle og være med å vise vei, og vise hvordan vi sammen med våre oppdragsgivere kan utvikle veivedlikeholdsfaget videre.

Merk søknaden din enten med ‘DSHR’ for Direktør Samfunnsansvar og HR eller ‘DIF’ for Direktør Innovasjon og Forretningsutvikling og send til Caroline Knudsen i AUDEO på caroline.knudsen@audeo.no , og merk den ‘fortrolig’ om ønskelig. Har du konkrete spørsmål kan hun nås på 90949308. Søknadsfrist er 13. mai 2019.