Mesta vant vinterdriftskontrakt på Avinor Oslo lufthavn

Etter en grundig anskaffelsesprosess er Mesta tildelt kontrakten om å drive deler av vintervedlikeholdet på Oslo lufthavn. Kontrakten har en kontraktsverdi på ca. 320 MNOK og har en varighet på 8 år med opsjoner.

– Mesta sitt samfunnsoppdrag er å få folk trygt fram. Vi er derfor glade for å få bidra til trygg framkommelighet vinterstid på Norges hovedflyplass, Gardermoen. Oppdraget fordrer høy kvalitet på leveransene. Det krever at et tresifret antall mannskap, samt moderne maskiner er klare i beredskap 24/7 fra midten av oktober til midten av april, sier Kristin Folge konserndirektør Drift og vedlikehold i Mesta.

På Oslo lufthavn er det store arealer innenfor flyplassgjerdet som er opparbeidet til flyoppstillingsplasser, internveier og andre arealer for parkering av maskiner og utstyr. Leveransen i denne kontrakten omfatter vinterdrift på disse områdene, samt på sentralområdet. Arbeidene omfatter blant annet snørydding, opplasting og bortkjøring av snø.

– Vi er glade for å få denne avtalen i havn og gleder oss til å få Mesta på plass fra 15. oktober, sier direktør for flysidedrift, Ole Petter Storstad.

Skalering, kvalitet og miljø

I tillegg til hovedleveransen er det lagt inn en opsjon for brøyting på vestsiden av flyplassen og mulighet for skalering av driften.

– Det siste er en erfaring fra Covid19-perioden der Avinor har erkjent at avtalene i større grad må kunne skaleres både opp og ned, forklarer Storstad.

Avinor vektla kvalitet og miljø, i tillegg til pris, i anbudsprosessen.

– Det er veldig positivt og gagner alle parter, sier Rolf Dale, konserndirektør Kontrakt og produksjonsinnsats i Mesta.