Næringsministeren vasket Oslofjordtunnelen

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) besøkte Mesta under vårrengjøringen av en nattestengt Oslofjordtunnel. 

Mesta inviterte næringsministeren til Oslofjordtunnelen for å vise fram en næringsminister vaske tunnel. Vestre satt selv på med vaskebilen og fikk et nærmere innblikk i hvordan arbeidet foregår.

– Hva har du opplevd her i dag, statsråd Vestre?

– Jeg har fått snakke med superflinke kvinner og menn i Mesta og sett vasking av Oslofjordtunnelen. Det gjorde dypt inntrykk på en som elsker høytrykkspylere, sier næringsministeren entusiastisk før han fortsetter:
– Jeg har sett hvordan man i verdensklasse på en miljøvennlig og veldig effektiv måte rengjør tunnelene. Hvordan man bruker noen timer gjennom natta for å sikre at bilistene har trygge veiforhold. Hvordan man spyler bort skitt og støv, og sørger for at tunnelen er godt vedlikeholdt. Jeg er veldig imponert over det jeg har sett og kan bekrefte at Mesta er et selskap i toppklasse.

I tillegg til å sitte på med vaskebilen fikk ministeren omvisning i et av tunnelens 25 evakueringsrom, evakueringstunnelen, pumpesumpen og bassenget. Ikke minst fikk han hilse på grevlingen i taket!

Hvorfor vaskes Oslofjordtunnelen?

Oslofjordtunnelen er en undersjøisk tunnel som går mellom Måna i Frogn og Verpen i Asker. Tunnelen er 7306 meter lang, den klart lengste veitunnelen i Viken. Dypeste punkt i tunnelen er 134 meter under havoverflaten. Tunnelen har en årsdøgntrafikk på 9016 kjøretøy (2021).

Tunnelen vaskes for å bedre trafikksikkerheten gjennom å sikre gode lysforhold. I tillegg bidrar jevnlig vask av tunnelen og alle objektene i den til å forlenge levetiden og holde vedlikeholdskostnadene nede.

Gjennom året utføres det flere ulike vask, hel-, halv-, og teknisk vask. Fremdriftshastigheten under vaskingen er 3-5 km/t.

Interessert minister

Konsernsjef i Mesta, Marianne Bergmann Røren, synes det var stor stas med ministerbesøk i Oslofjordtunnelen.

– Det er inspirerende at vi har en engasjert minister som er interessert i det vi holder på med og som tar seg tiden til å jobbe nattarbeid sammen med oss. Det setter vi stor pris på. Jeg tror vi alle lærer noe om alt det viktige arbeidet som foregår bak kulissene i blant annet tunnelene våre.