prosjekttype

Driftskontrakt - 0103 Østfold Sør

periode

2011 - 2016

kunde

Statens vegvesen

kontraktsum

Ca. 236 mill.kr.

omrade

Fredrikstad, Hvaler, Moss, Råde, Rygge og Sarpsborg

utfordringer

Krevende kontraktsområde med høy ÅDT på FV og RV, i tillegg E6. Mye tilleggsjobber; masseutskifting, stikkrenner, asfaltlapping, grøfting, klargjøring for asfaltering og mange skader på rekkverk og terreng.

Mesta utfører drift og vedlikehold av veinettet i Østfold Sør, sommer og vinter. Kontrakten gjelder for 5 år, i perioden 2011-2016

Oppdraget omfatter drift og vedlikehold av veinettet i Østfold Sør, sommer- og vinterdrift. 813 km vei totalt fordelt på kommunene Fredrikstad, Hvaler, Moss, Råde, Rygge og Sarpsborg. Grøntprosessen utføres i egenregi for første gang i 2014, med mye nytt utstyr og sommerhjelper. Andre sentrale oppgaver er inspeksjon av vegnettet, feiing, asfaltlapping, skiltreparasjon/utskifting, arbeidslag med graver og lastebil for tilleggsjobber, rengjøring, brøytestikk og transport av salt og sand i vintermånedene.