prosjekttype

Fagkontrakt Tunnel - 0310 Tunnel Oslo

periode

2014-2019

kunde

Statens vegvesen

kontraktsum

Ca. 56 mill.kr.

omrade

Oslo

utfordringer

Tunneler med høy ÅDT, opp til om lag 100 000. Spesialmaskiner og utstyr. Nattarbeid. Trafikk.

Mesta Spesialproduksjon Øst utfører drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til tunneler i Oslo og Bærum Kommune. Kontrakten gjelder for 5 år, i perioden 2014-2019.

Oppdraget omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver i tunneler på riksveger i Oslo og en tunnel i Akershus i Bærum kommune, samt en tunnel på kommunal veg i Oslo kommune. Totalt 34,692 km tunnel. Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver i tunnel. Samt inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap, dokumentasjon, rapportering til byggherren og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige.