prosjekttype


periode


kunde


kontraktsum


omrade


utfordringer


Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet, 555 km veg totalt fordelt på kommunene Aure, Averøy, Smøla, deler av Kristiansund, Gjemnes og Tingvoll. De mest resurskrevende oppgavene er vinterdrift, kantslått, tunnelvask og feiing.

Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på veinettet, 555 km veg totalt fordelt på kommunene Aure, Averøy, Smøla, deler av Kristiansund, Gjemnes og Tingvoll. De mest resurskrevende oppgavene er vinterdrift, kantslått, tunnelvask og feiing.