prosjekttype

Vintervedlikehold av flyplass

periode

2008-2016

kunde

Sandefjord Lufthavn AS

kontraktsum

Ca. 50 mill. kr.

omrade

Torp, Sandefjord kommune

utfordringer

Strenge krav til åpen rullebane. Høyt fokus på sikkerhet og kvalitet. Rask responstid.

Mesta Region Sør utfører vintervedlikehold på Sandefjord Lufthavn Torp.

Sandefjord Lufthavn Torp eies av og drives av Sandefjord Lufthavn As, og er den nest største lufthavnen på Østlandet. Mesta har ansvaret for vintervedlikehold av lufthavnen. Områdene som skal brøytes er rullebaner, avisingsposisjoner, taksebaner, flyoppstillingsplasser, fly parkeringer i front av hangarbygg, intern- og utrykningsveier, følsomme områder i tilknytting til navigasjonsanlegg, samt bilparkering ved driftsbygget.

Elementer som inngår i prosjektet

  • Rullebane: 2 900 m lang og 45 m bred
  • Taksebaner: Til sammen ca. 1 400 m / 20 m bred
  • Deicing plattform: Ca. 18 da
  • Flyparkering syd: Ca. 70 da
  • Flyparkering nord: Ca. 30 da
  • Internvei: Ca. 8 300 m / 5 m bred