Ny driftskontrakt for Mesta i Trøndelag

Skal få trønderne trygt fram

Prosjektsjef Hilde Alice Kvernrød ser fram til åtte år med innsats på veiene i og rundt Trondheim etter å ha signert Trøndelag Fylkeskommunes største driftskontrakt.

– Dette er en viktig driftskontrakt for oss, og, et spennende oppdrag. Vi ser fram til å utvikle et godt samarbeid med fylkeskommunen for å sikre at folk i Trondheim kommer seg trygt fram i årene som kommer, sier Kvernrød.

Kontrakten som har en verdi på nesten 700 millioner har en varighet på åtte år. Vegnettet som omfattes av oppdraget består av over 285 kilometer fylkesveier, gangvei og sykkelvei.

Investerer i maskiner og folk

Tre entreprenører leverte tilbud på kontrakten. I valget av entreprenør var forholdet mellom pris og kvalitet avgjørende.

– Vi synes det er positivt at fylkeskommunen for første gang bruker denne modellen, og er selvsagt veldig glad for at det arbeidet vi har lagt ned i kalkulasjon og gode planer gir uttelling, sier Kvernrød. Hun trekker også frem varigheten på kontrakten som noe som gir økt handlingsrom.

– Med åtte års horisont har vi gode muligheter til å investere i både maskiner og ansatte, slik at vi kan løse oppdraget på best mulig måte. Mesta har naturligvis lang erfaring, men det er også slik at man lærer noe fra år til år, og det forbedringsarbeidet som pågår kontinuerlig i en driftskontrakt er noe som kommer både kunden og trafikanter til gode.

Den nye kontrakten gjelder fra 1. september i år.

– Vi er i full gang med mobilisering og gleder oss til å sette sammen et lag der vi vil rekruttere dyktige ansatte og underentreprenører som er motivert og klare når startskuddet går.