Brøytetips. Ta hensyn til brøytebilen!

Brøytetips til bilistene

Mesta ber alle bilister ta hensyn til brøytemannskapene. Slik oppfører du deg på veien!

1. Brøytebilene er ute på veiene for å gjøre veien trygg for deg. Vis hensyn.

2. Hold avstand til brøytebilen. Noe kan skje foran dem som du ikke ser.

3. Må du kjøre forbi – vær varsom. Snø og is i høy fart kan skape farlige situasjoner.

4. Brøytebilene kjører i formasjon for å fjerne snøen mest effektivt. Ikke kjør forbi eller legg deg mellom disse. Da hindrer du effektiv brøyting og kan skape farlige situasjoner.

5. I rundkjøringer må brøytebilen ofte ta flere runder. Ta ekstra hensyn og vent gjerne til brøytebilen har kjørt alle rundene.

6. I busslommene kjører brøytebilen seg inn i busslomma og holder flyten for å få snøen vekk. Passerer du, risikerer du å havne i blindsona når brøytebilen svinger ut igjen.

7. Ved brøyting av midtstripa må brøytebilen legge plogen over i motgående kjørefelt. Ser du en brøytebil komme mot deg, legg deg helt til høyre og senk farten.

8. Ved brøyting av flerfeltsvei må brøytingen skje fra venstre mot høyre. Da kan det bli liggende snø i veibanen på de høyre feltene. Kjør da i venstre felt. Kjører du på snøstripa sprer du snøen og lager mer jobb for brøytemannskapet.

9. Brøytebiler kjører trygt i 40 kilometer i timen. Vær tålmodig selv om det oppstår kø.

10. Våre brøytebilsjåfører blir glade når du tar hensyn. Vis gjerne tommel opp!

Mesta ber alle bilister ta hensyn til brøytemannskapene. Våre tips gir sikrere veier og bedre brøyting.

Fakta om vinterdriften i Mesta

  • Vi vedlikeholder om lag 21000 kilometer vei i året
  • Mestas biler kan brøyte opp til 2 millioner kilometer per måned på vinteren
  • Totalt om lag 1600 brøytebiler i beredskap (både egne og innleide biler)
  • Mesta holder vinterveiene åpne på oppdrag fra Staten vegvesen, fylkene, kommuner og private
  • Mesta får driftskontraktene for vedlikehold i anbudskonkurranser med andre, privateeide aktører.
  • Mesta brøyter fra Agder i sør til Finnmark i nord.