Uten fraværsskade i spesialproduksjonen i Mesta

To år uten fraværsskader i Spesialproduksjon

De henger i fjellvegger og under broer, jobber på kaianlegg med høy sjø og langs trafikkerte jernbanespor og veier. I to år har Mesta spesialproduksjon utført noen av de mest risikofylte jobbene i bransjen uten fraværsskader.

Sikkerhet har førsteprioritet i Mesta, uansett hva slags arbeid som skal utføres. Gode risikovurderinger og tiltak skal være på plass før man setter i gang. Målet er å forebygge ulykker og skader før de oppstår.

­- Jeg opplever at vi har en god HMS-kultur i Mesta, og er flinke til å gjennomføre de nødvendige tiltakene, sier HMS-leder Sønnøve Husabø Cirotzki.

To år uten fraværsskader er imponerende, og ingen selvfølge i en stor organisasjon med rundt 300 ansatte og omsetning på 750 millioner.

– For de som jobber med spesielt risikofylte oppgaver er sikkerhetstiltak en ryggmargsrefleks, men det er også ferskvare. Derfor er viktig med hyppige gjennomganger, og når vi får nye ansatte inn må de som har erfaring bidra ved å dele med de som er nye, sier Cirotzki.

Leter etter læringen

– De store ulykkene og de alvorlige skadene glemmer man aldri. De blir med oss, sier hun. I hverdagen er det alle de andre episodene hvor HMS-lederen og kollegaene leter etter viktige nye tiltak.

– Det er faktisk sånn at man må være både dyktig, ha rett fokus og jobbe grundig. Selv i situasjoner der man tilsynelatende har gjort alt riktig kan det gå galt. For eksempel kan utstyr svikte, selv om alt vedlikeholdt og brukes riktig. Uforutsette ting skjer og da må vi være forberedt, fortsetter Cirotzki.

Ved å gå i dybden på også mindre uhell og nestenulykker ser de etter forbedringer og læring.

– Jeg er opptatt av at det ikke handler om å peke på syndebukker, eller lete etter feil. Det vi skal oppnå er forbedring. Det er alltid gode diskusjoner i etterkant av selv små hendelser. Sammen ser vi ting som er vanskelig å oppdage når man står midt oppe i situasjonen, forklarer HMS-lederen.