Tre kontrakter i vest

Mesta og SVV signerte i forrige uke driftskontraktene for Nordhordland, Sunnhordland og Haugaland.

Administrerende direktør i Mesta, Arne Roald Larssen og regionveisjef Helge Eidsnes satt pennen til papiret torsdag 23. mai og signerte de tre kontrakter samtidig – en troika med samlet verdi på nesten en milliard kroner.

Det betyr at Mesta fra høsten av overtar ansvaret for drift og vedlikehold i både Nordhordlandskontrakten, Sunnhordlandskontrakten og Haugalandskontrakten. På Haugalandet er Mesta allerede godt etablert som driftsentreprenør, mens de to andre kontraktene er nye i porteføljen.

– Det er ikke ofte vi signerer tre driftskontrakter samtidig, så dette var en stor dag for oss. Disse kontraktene er viktige for Mesta og for vår tilstedeværelse på Vestlandet. Nå fortsetter innsatsen med mobilisering og forberedelser slik at vi er best mulig rustet for å ta over 1. september, sier Arne Roald Larssen.

(Foto: Helge Rong, Statens vegvesen)