Trippelsignering for riksveier i vest

Mesta og Statens vegvesen har signert kontrakter for Haugesund, Bergen og Sunnfjord. Mesta får med det ansvaret for de viktigste veiene gjennom store deler av Vestland; fra sør til nord, og fra øst til vest.

– Dette er viktige kontrakter for oss i Mesta, og vi gleder oss til å ta fatt på oppdraget med å få folk fram på de viktigste veiene i regionen, sier direktør for Kontrakt og produksjonsinnsats, Rolf Dale.

Omfanget på veinettet vokser gjennom kontraktsperioden, og nye veier kommer til når eksisterende driftskontrakter utløper. De tre områdene byr på ulike utfordringer. I Bergenskontrakten er det eksempelvis hele 100 tunneler, samt den rasutsatte veistrekningen på E16 mellom Bergen og Voss, som for noen år siden ble kåret til Norges verste vei av NRK.

– I Mesta har vi fagkompetanse på alle områder, ikke bare drift og vedlikehold, men også fjellsikring, tunnel og anlegg. Vi ansvaret for mange av tunnelene i dag, og tar med spesialkompetanse, utstyr og erfarne ansatte som skal bidra til å sikre best mulig fremkommelighet, forteller prosjektsjef Marianne Røssland.

Kontraktsignering Bergen
F.v.: Svenn Finden, avdelingsdirektør SVV Sogn og Fjordane, Rolf Dale, direktør Kontrakt og produksjonsinnsats Mesta, Geir Presttun, fagarbeider Mesta, Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør, Marianne Røssland, prosjektsjef Mesta. Foto: Lars Olve Hesjedal, SVV

9302 Haugesund 2021-2026

Riksveikontrakten omfatter drift og vedlikehold av riksveiene kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bokn, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sveio, Stord, Fitjar, Vindafjord, Etne og Ullensvang.

Partene kan bli enige om forlenge kontrakten for ett, to eller tre år. Fra 2022 omfatter kontrakten rundt 516 kilometer riksvei, inkludert 92 kilometer med gang- og sykkelvei.

9304 Bergen 2021-2026

Kontrakten for riksveiene i området inneholder det første året rundt 160 kilometer vei, men vokser i omfang gjennom kontraktsperioden, og inkluderer Gulen, Masfjorden, Alver, Bergen, Bjørnafjorden, Øygarden, Vaksdal og Voss. De tre siste er det totalt 345 kilometer vei, inkludert 48 kilometer gang- og sykkelvei. Kontrakten har mulighet for gjensidig opsjon på ett til tre år.

0305 Sunnfjord 2021-2026

Oppdraget omfatter totalt 338 kilometer riksvei og 65 kilometer gang- og sykkelvei i kommunene Sogndal, Høyanger, Sunnfjord, Gloppen og Kinn. Ved enighet er det opsjon for å utvide med inntil tre år.