Driftskontraktene Hitra, Frøya, Hemne og Snillfjord

Innleie av mannskap, lastebiler, anleggsmaskiner og traktorer til veivedlikehold 2019-2024.

Mesta skal regne på driftskontraktene Hitra, Frøya, Hemne og Snillfjord, som dekker kommunene ved samme navn.

Vi ser etter leverandører som kan levere:

• Brøyting, strøing og snørydding
• Levering av strøsand
• Lager til sand/salt
• Kantklipp
• Grøntarbeider og skoging
• Grøfting
• Andre veivedlikeholdsoppgaver

Ta kontakt!

Mesta ber om at interesserte tar kontakt med innkjøpsleder Stian Eilertsen på tlf 995 06 316 eller e-post: stian.eilertsen@mesta.no