Elektrisk på Mestas saltlager

En grønn og elektrisk hjullaster skyver stille på de enorme salthaugene i Mestas store salttelt på Tjuvholmen i Oslo.

Rune Grønlund smiler når han kjører den nye elektriske hjullasteren. 20 tonn maskin med rundt ti timers batteridrift er mer enn nok for skiftet hans. Arbeidsoppgaven i dag handler om å pakke salt til lageret som forsyner hele Norge med veisalt. Det er store hauger med salt som skal flyttes på. Og det er nå stille og elektrisk på Mestas saltlager.

Rune Grønlund kjører elektrisk hjullaster
Rune Grønlund kjører elektrisk hjullaster. 

– Den er utrolig sterk. Jeg er veldig fornøyd med denne, sier Rune Grønlund halvveis i skiftet. Den elektriske hjullasteren LiuGong 856HE Max er den første i bruk i Mesta, og er nå testet av Rune Grønlund på pakking av salt i det store saltlageret på Filipstadkaia i Oslo. Når saltet kommer på lasteskipet, losses saltet på kaiområdet, hjullastere kjører inn saltet som deretter pakkes og skyves opp i høyden opptil seks meter. Den nye elektriske hjullasteren er først og fremst testet inne i teltet, som rommer opptil 15 000 tonn salt.

Grønn og elektrisk maskinpark

Bruken av hjullasteren inngår i Mestas plan om å redusere utslippene knyttet til drivstoff med 42 prosent innen 2030.
– Vi tester, gjør oss erfaringer og endrer samtidig måten vi tenker rundt maskinparken vår, sier Tore Ødegård, maskinsjef i Mesta. Hjullasteren på Oslo havn er bare en av mange maskiner som testes ut, og det er mange erfaringer som skal gjøres når store diesel-baserte maskinparker skal redusere utslippene drastisk.
– Vi prøver å erstatte dieselmaskiner der vi kan. Det betyr også leie eller deling av maskiner for å optimalisere maskinparken. Og vi gjør oss erfaringer knyttet til lading og hva som kreves av infrastruktur for at vi skal kunne gjøre jobben vår, sier Ødegård. Elektrisk på Mestas saltlager er dermed bare en del av det store bildet.

Utslippsfri havn

Oslo Havn er Norges største gods- og passasjerhavn og har som mål å bli verdens mest effektive og miljøvennlige bynære havn og på sikt bli utslippsfri. Underveis i arbeidet skal mer gods flyttes fra vei til sjø, og utslippene fra skip og transport på land skal reduseres.

– Vi heier på kundene som bidrar til utslippskutt. Vi er avhengige av endringsvillige kunder for å bli en nullutslippshavn på sikt, sier Heidi Neilson, seksjonssjef plan- og miljø i Oslo Havn.

Det nødvendige saltet

Mestas veisalt kommer i lasteskip fra produksjonsstedet i Spania. Hver last består av om lag 9000 tonn salt og totalt bruker Mesta om lag 120 000 tonn i året. Saltet som kommer inn nå skal ligge i beredskap til de første kuldegradene kommer til høsten. Sesongen for salt på veiene er i all hovedsak over. Men nå starter snart cruisesesongen og havna vil være opptatt med andre aktiviteter som gjør det vanskelig å losse. Den elektriske hjullasteren på Mestas saltlager måtte testes ut nå.

Hvorfor og hvordan brukes salt?

Mesta drifter om lag 20 000 kilometer vei på vegne av staten og fylkeskommunene. Det er den enkelte driftskontrakten laget av veieier som bestemmer om det skal brukes salt på veiene.  Mesta jobber kontinuerlig for å redusere bruken av salt, samtidig som trafikksikkerheten opprettholdes.