Marianne Bergmann Røren foran gravemaskin.

Bærekraftig beslutning i Mesta

Fossilt drivstoff er Mestas største kilde til CO2 utslipp. For å nå målet om 50 prosent utslippsreduksjon innen 2030 må maskinparken langt på vei bli fossilfri. Varebiler er en stor del av Mesta sin maskinpark og står for 20 prosent av selskapets klimagassutslipp. Konsernledelsen i Mesta har besluttet at alle nyanskaffede varebiler fra nå av skal være elektriske.

Mesta tar stadig nye steg i retning bærekraft. Elektriske varebiler er det nyeste steget.
– Dette er en stor og viktig beslutning for Mesta. Det påvirker våre investeringer og vi må legge til rette for nye måter å jobbe på. Med beslutningen vil vi være proaktive og utfordre både markedet og bransjen. Vi har tatt et viktig standpunkt, det er jeg stolt av, sier konsernsjef Marianne Bergmann Røren.

På offensiven 

Mesta opererer i områder hvor det er utfordringer med ladeinfrastruktur.  Gjennom  2022 blir derfor en opptrapping. Det er en tid for å være offensiv, ta tøffe beslutninger og sette høye mål. Infrastruktur er under utbygging og oppgradering, og det kommer nye varebiler med bedre rekkevidde og kapasitet fortløpende.

– Elektriske varebiler er et viktig steg på veien for å levere på klimamålene. Det er overgangen til fossilfritt drivstoff for de tyngre kjøretøyene og maskinene som virkelig kan utgjøre den største forskjellen. For egen del utgjør utslipp for tyngre kjøretøy nærmere 50 prosent av våre totale utslipp. Her er løsningen ikke like klar foreløpig, og vi har en vei igjen å gå. Derfor er vi aktive for å  påvirke blant annet infrastruktur for lading av tyngre kjøretøy, fortsetter Bergmann Røren.

Myndighetene må på banen

Mesta jobber gjennom sitt medlemskap næringslivets klimaledere – Skift.  Skift er blant annet en aktivt pådriver for en rask utrulling av infrastruktur for lading og nullutslippsdrivstoff for tungtransport og skip.

Mestas deltagelse på Arendalsuka,viste behovet for en plan for gjennomføring av ladeinfrastruktur for tungtransport.  Skift løftet tre punkt som formelt bleoverlevert til klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap). Punktene var ladeinfrastruktur for tungtransport, stor industriell satsing på offshore havvind og modige politikere som blir enige om en ambisiøs og troverdig klimaplan.

Mesta deltar også i NHO sitt Grønt Landtransportprogram for å være tett på teknologiutviklingen.

Flere tiltak

Selv har Mesta allerede gjennomført flere tiltak for å redusere utslipp fra transport.

– Vi har mål om å kutte tomgangskjøring med 25 prosent i perioden 2021-2025. I 2021 implementerte vi Linx, et digitalt flåtestyringssystemet som skal bidra til å redusere tomgangskjøring. Etter få måneder ser vi allerede at tomgangskjøringen faller, forteller konsernsjefen.

I 2021 kjøpte selskapet også sin første elektriske lastebil i samarbeid med Statens Vegvesen og med støtte av Enova. Lastebilen er utstyrt med både tipp og kran, og er i full produksjon i en driftskontrakt. Det testes batterikapasitet og egnethet til ulike driftsoppgaver.

– På den måten tilegner vi oss viktig kunnskap og erfaring for bruk av større elektriske kjøretøy, poengterer Bergmann Røren.