To menn som setter ned brøytestikker

En million brøytestikker satt ut før vinteren

Mesta skaper trygge vinterveier. Over en million brøytestikker vise vei for trafikanter og brøytemannskap i vinter.

Brøytestikker gjør det lettere å skape sikre veier på vinteren.
– Nå kan vinteren bare komme, sier konsernsjef for drift og vedlikehold i Mesta, Kristin Folge. Omlag 21 000 kilometer vei fra Porsanger i nord-øst til Arendal i sør har fått satt opp brøytestikker slik at det er mulig å brøyte veien når snøen kommer. En brøytestikke for hver 40. meter betyr at Mesta har satt ned over en million brøytestikker på norske veier. Enkelte steder i Norge har allerede brøytet i flere uker.

Sikkerhet og framkommelighet

– Brøytestikkene gir sikkerhet for våre folk som er ute på veiene, slik at de får jobbet effektiv med å fjerne snøen. Det gjør at vi kan lage framkommelige veier også når snøen kommer i store mengder, sier Kristin Folge.
Mesta arbeider på oppdrag fra fylkeskommunene og Statens vegvesen i driftskontrakter som går over flere år. Kontraktene handler ofte om helårsdrift av veiene.

Systematisk arbeid

Brøytestikkene settes ned etter nøye beregnet oppskrift. På rette strekninger skal det være 50 meter mellom hver stikke. Er det svingete vei, er det 30 meter mellom hver. I tillegg skal det være doble stikk før og etter rekkverk, og på spesielt værutsatte strekninger må stikkene settes på en bestemt måte.

– Stikkene gir viktig informasjon til brøytemannskapene, påpeker Folge.

Vis hensyn!

Kristin Folge i Mesta vil oppfordre alle bilister på veiene til å ta hensyn til mannskapet på veiene.
– Vi skal lage trygge veier for folk og vi skal skape en trygg arbeidsplass for våre ansatte, sier Folge. Hun ber derfor alle bilister om å være tålmodige når de ser Mesta-bilene og Mesta-folk i arbeid på veiene.

-Kjør saktere, kjør pent og passér oss med god avstand.

Dette er satt ut:

88000 i Finnmark

Mesta har ansvaret for fem områder i Finnmark som nå er klare for vinteren. Disse områdene er: Sør-Varanger, Karasjok, Varangerhalvøye, Porsanger-Nordkyn og Smørfjord – Havøysund. Totalt er det 176 mil som har fått brøytestikker satt opp i Finnmark.

75 300 i Troms

Mesta har ansvaret for tre områder i Troms som nå er klare for vinteren: Indre Troms, Lyngen og Tromsø. Totalt er det 150 mil som har fått brøytestikker satt opp i Troms.

83 000 i Nordland

Mesta har ansvaret for tre områder i Nordland som nå er klare for vinteren: Helgelandskysten, Salten og Mo, som dekker kommunene, Rana, Hamnes, Nesna, Træna, Lurøy, Rødøy. Totalt er det om lag 166 mil som har fått brøytestikker satt opp i Nordland.

42 000 i Trøndelag

Mesta har ansvaret for to områder i Trøndelag: Trondheim og Hitra. Total er det satt ut brøytestikker er på 84 mil med vei.

164 00 i Møre og Romsdal

Mesta har ansvaret for fem områder i Møre og Romsdal som nå er klare for vinteren: Søre Sunnmøre, Ålesund, Ytre Nordmøre, Nordmøre og Sunnmøre. Totalt er det neste 200 mil som har fått brøytestikker satt opp i Møre og Romsdal.

Nesten 190 000 i Vestland

Mesta har ansvaret for sju områder i Vestland som nå er klare for vinteren: Nordhordaland, Sunnhordaland, Nordfjord, Bergen, Sunnfjord, Hardanger og et område som dekker kommunene Øygarden, Fjell, Askøy, Sund og Bergen. Totalt er det nesten 200 mil som har fått brøytestikker satt opp i Vestland.

Nesten 95 000 i Rogaland

Mesta har ansvaret for tre områder i Rogaland som nå er klare for vinteren: Dalane, Haugalandet og Haugesund. Totalt er det nesten 190 mil med veil som har fått brøytestikker satt opp for vinteren i Rogaland.

Nesten 50 000  i Agder

Mesta har ansvaret for to områder i Agder som er klare for vinteren:  Arendal og Åseral. Nesten 100 mil har fått om lag 50 000 brøytestikker.

Omlag 140 000 i Telemark og Vestfold

Mesta har ansvaret for tre områder i Telemark og Vestfold som nå er klare for vinteren: Telemark Vest, nedre Telemark sør og Vestfold øst. Totalt er det over 185 mil som har fått brøytestikker satt opp i Telemark og Vestfold.

Omlag 140 000 i Viken

Mesta har ansvaret for fem områder i Viken som nå er klare for vinteren: Kongsberg, Lifjell, Østfold-Follo, Østfold Nord, Østfold Sør.Totalt er det neste 280 mil som har fått brøytestikker satt opp i Viken.

Over 100 000 i Innlandet

Mesta har ansvaret for fire områder i Oppland som nå er klare for vinteren: Gjøvik – Toten, Nord-Gudbrandsdal, Land – Hadeland og Gjøvik – Romerike. Totalt er det over 200 mil som har fått brøytestikker satt opp i Innlandet.