Ingvald Løyning er ny styreleder i Mesta

Løyning har tidligere vært konsernsjef i Det Stavangerske Dampskib Selskab (DSD), og er blant annet styreleder i Flytoget AS og Tide AS.

Løyning erstatter John Nyheim, som har vært styreleder i Mesta de siste ni årene. 

To nye styremedlemmer

Det er også valgt to nye styremedlemmer. Ole Falk Hansen, som i dag er CEO i Nekkar, og Gaute Gillebo, investeringsdirektør i Aeternum Management. De to erstatter Morten K Sørby og Catharina Hellerud.

Etter generalforsamlingen består styret i Mesta nå av følgende personer: 
Ingvald Løyning, styreleder
Styremedlemmer: Ole Falk Hansen, Gaute Gillebo, Anne Marit Panengstuen, Margrethe Hauge, Geir Krokå (ansattrepresentant), Jarle Røksund (ansattrepresentant) og Oddbjørn Kaland (ansattrepresentant).

Mesta er heleid av den norske stat, ved Nærings- og fiskeridepartementet. Endringene i styret trer i kraft umiddelbart.