Bærekraftig tre

Kan du hjelpe oss å bli mer bærekraftig?

Fremtiden er lys! Mange unge ønsker og motiveres av at deres fremtidige arbeidsgiver er bærekraftig. Mesta vil inkludere de unges perspektiver og ideer i utviklingen av fremtidens løsninger – og arrangerer derfor en innovasjonskonkurranse.

Samferdselssektoren og bygg- og anleggsbransjen står foran utfordringer innen bærekraft som krever nytenkning. Det er et stort behov for å skape verdier på bærekraftig vis, og vi mener at unge er nøkkelen for å lykkes. Derfor ser vi nå etter studenter, unge gründere, stipendiater, elever og nyutdannede som vil inkluderes i arbeidet. Vi er på jakt etter de som både har engasjement og kompetanse på bærekraft og innovasjon.

Innovasjonskonkurransen “Sustainnovation”

Våren 2021 gjennomførte Mesta en digital innovasjonskonkurranse hvor vi fikk innspill på løsninger for å redusere veisalt og øke biologisk mangfold. I år utvides konseptet til en heldagskonkurranse med navnet “Sustainnovation” og gjennomføres i samarbeid med Grønn Anleggsektor og Konnekt (nasjonalt kompetansesenter for samferdsel)

Det skal gjennomføres tre workshoper. En på NTNU, en på NMBU og en digitalt. Etter hver workshop vil det kåres vinnere for beste konsept. Vi ønsker unge over hele landet velkommen til å delta.

Påmelding til workshop HER

Vinnergrupper får pitche idé foran bransjen

18. oktober inviterer Grønn Anleggsektor til et felles seminar hvor løsningene fra «Sustainnovation» skal presenteres. Vinnerne inviteres også til å delta på en ny workshop om «Framtidens kompetanse». Denne gangen vil man samarbeide med representanter fra bransjen og ulike utdanningsinstitusjoner.

Konnekt og Grønn Anleggssektors undersøkelse av kompetanse for grønn omstilling i samferdsel viser at både arbeidslivet og utdanningsinstitusjoner ser behov for et tettere samarbeid med hverandre og mer kontakt med studenter. Workshopen vil blant annet ta for seg hvordan slik samarbeid kan økes fremover.

Alle som deltar på «Sustainnovation” får:

 • Bidra med deres innsikt og løsning til fremtidens bærekraftige anleggsbransje
 • Erfaring med entreprenørskap i praksis
 • Møte personer fra bransjen
 • Bekreftelse på deltakelse til CV

Vinnergruppene får: 

 • Delta på heldagseminar i Oslo i oktober
 • Interrail billetter/gavekort
 • Pitche sin idé på scenen foran bransjen
 • Bistand på presentasjonsteknikk
 • Delta i workshop om fremtidens kompetansebehov
 • Oppleve bransjen innenfra – Mesta inviterer blant annet til «En dag med Mesta»
 • Synlighet på sosiale medier
 • Mulighet til å bygge nettverk

Foto: RoadLight / Pixabay