Eviny fornybar blir en del av Mesta

Mesta overtar bygg-avdelingen fra Eviny Fornybar

Eviny Fornybar blir fra en del av Mestas avdeling for Anlegg og spesialproduksjonsavdeling i Leikanger. Det er klart etter at begge selskap har sagt ja til virksomhetsoverdragelse.

– Vi er glade for at Mesta kan ta over det dyktige fagmiljøet vårt. Eviny Fornybar har gått fra å være en kraftutbygger til å bli et driftsselskap, der den viktigste oppgaven er å skape verdi av de 39 kraftanleggene våre. Prognosene viser at det om få år vil bli færre oppdrag med rehabilitering av dammer og kraftstasjoner. Fjell- og betongarbeid er i dag ikke en del av vår strategiske satsing, så framover er dette tjenester vi best kan kjøpe i markedet, sier Olav Osvoll, konserndirektør Fornybar i Eviny.

Mesta beste kandidat

Det var i september 2021 at styret i Eviny Fornybar vedtok å starte forhandlinger om virksomhetsoverdragelse. Andre selskap har vært aktuelle, men Mesta kom til slutt opp som den beste kandidaten til å overta byggmiljøet.

– I Mesta er vi veldig glade for å kunne ønske nye, dyktige medarbeidere velkommen. Den kompetansen de besitter passer veldig godt inn i vårt miljø. Vi håper og tror at de vil finne seg godt til rette hos oss i Mesta, sier Bjørn Granviken, konserndirektør for anlegg og spesialproduksjon i Mesta.

Utvider kompetansen med fornybar

Dette er en strategisk god utvidelse for Mesta fordi det gir selskapet gode forutsetninger for å øke tilstedeværelsen i kraftbransjen.
– I tillegg gir det muligheter for merarbeid og vi får ikke minst videreutviklet våre betong-, fjellsikring- og brumiljøer. Overtagelsen gjør at vi posisjonerer oss bra for vekst i markedet for rehabilitering av dammer, sier konserndirektør i Anlegg og spesialproduksjon, Bjørn Granviken.

Får med oppdrag for Eviny

Mesta Anlegg og Spesialproduksjon har over 500 medarbeidere og er en nasjonal totalleverandør som utfører alle typer anleggsarbeid, blant annet fjell- og tunnelsikring og rehabilitering av bruer og kaier.

I tillegg til 18 ansatte vil virksomhetsoverdragelsen også omfatte anleggsutstyr, driftsmateriell og kontrakter med oppdrag i tre år.