Kristin Folge jubler over nye driftskontrakter med hjelm og Mesta-klær

Tidenes anbudssesong – ti nye driftskontrakter

Mesta vant hele ti store driftskontrakter i årets anbudssesong, noe som sørger for 3,1 milliarder kroner i omsetning. Mesta er årets største aktør i antall vunnet kontrakter og omsetning i det norske drift- og vedlikeholdsmarkedet.

Ti nye driftskontrakter er vunnet av Mesta, noe som gir en ekstra boost for landets største entreprenør innen veivedlikehold.

Tidenes anbudssesong

– Et fantastisk resultat i  denne anbudssesongen! Dette er takket være strålende innsats fra mange, men spesielt vil jeg framheve kalkulasjonsgjengen. Dette er godt kalkulerte kontrakter som skal gi selskapet god inntjening mange år frem i tid, sier en svært fornøyd konserndirektør for kontrakt og produksjonsinnsats, Rolf Dale.

Gode resultater tross mer konkurranse

Nye trender i anbudsmarkedet gjør at kontraktene baserer seg mer på timespris enn det som har være mest vanlig før; rundsummer. Denne endringer gjør det lettere for mindre aktører å delta i anbudsrundene, og dette skaper større konkurranse i kontraksrundene. I tillegg er det blitt en økning av flere mindre driftsoppdrag, mens Mesta har som strategi å gå for de aller største oppdragene.

– Å satse på større driftskontrakter har vist seg å være et godt valg for Mesta, noe som også er med på å sikre lokale arbeidsplasser i et trygt og solid selskap fremover i tid, sier konserndirektør for drift og vedlikehold, Kristin Folge.

Sikret historisk miljø- og bærekraftkontrakt

Tidligere i år klarte Mesta blant annet å sikre seg alle de tre utlyste kontraktene i Østfold, noe som gjør selskapet til en ledende aktør i området. I tillegg landet Mesta oppdraget Norges første veidriftkontrakt der arbeidsvilkår og reduksjon i klimagassutslipp var avgjørende i tildelingen.

– For å vinne Gjøvik-Romerike oppdraget var det helt avgjørende å ha solide løsninger på miljø og bærekraft, samtidig som drift- og åpningstid på veinettet var viktig. Her scoret vi fullt hus, noe som kommer av at Mesta er god på kontrakter med miljø- og bærekraftsmål, forklarer Dale.

Klare for kontraktsoppstart

Nå nærmer det seg oppstart for kontraktene. Prosjektledere og arbeidslag er klare til å gjøre den innsatsen som kreves både i planlegging og utføringen.

– Vi har strålende prosjektledere og mannskap som klare til å starte arbeidet på kontraktene. Vi ser frem til godt samarbeid både med Statens vegvesen og de ulike fylkeskommunene i det videre arbeidet, oppsummerer Kristin Folge.

Mesta er Norges største leverandør av drift og vedlikehold av vei, og er på plass over hele landet for å sørge folk at folk kommer trygt fram. Driftskontraktene har ofte et bredt spenn av oppgaver. som feiing av gater, kantklipp og grøfting på våren og sommeren, til brøyting, strøing og salting på vinterstid.  Mesta leverer  tjenester til Statens vegvesen, kommuner, havner, private kunder og flyplasser.  Mesta har driftskontrakter i alle landsdeler.

Dette er de ti nye kontraktene som har oppstart 1. september:

Kontrakt

Vinnersum (MNOK)

Gjøvik – Romerike 2022-2027

435,6

Land – Hadeland 2022-2028

230,8

Østfold – Follo 2022-2027

463,4

Østfold Nord 2022-2027

333,5

Østfold Sør 2022-2028

351,6

Åseral 2022-2027

26,8

Hardanger

243,8

Nordmøre 2022-2027

445,2

Ytre Nordmøre 2022-2027

351,4

Tromsø 2022-2027

194,4