Anette Trettebergstuen, likestillingsminister (tv) og Marianne Bergmann Røren, konsernsjef i Mesta.

Ministeren refset bransjen – roste Mesta

Likestillingsminister Anette Trettebergstuen inspirerte og refset bransjen under inspirasjonsdagen for likestilling og mangfold.

– Flere entreprenørselskap har ikke en eneste kvinne i toppledelsen. Jeg skjønner ikke at de tør, refset likestillingsministerer Anette Tretteberstuen. Hun snakket til en fullsatt sal under Diversitas-konferansen, fylt opp av ledere fra bygg- og anleggsbransjen. Samtidig med knallhard refs roste hun dem som har gått foran og endret kjønnsbalansen. Blant dem er Mesta:

–  Jeg har tidligere sagt at Marianne Bergmann Røren er den tøffeste dama jeg veit om. Og vi trenger dem som går foran foran. At dere har en slik dag og gjør det mulig å snakke høyt om hva dere har gjort slik at dere setter press på resten av bransjen.

Vil lytte til dem med forslag

Trettebergstuen minnet om meldingen hun sendte ut sammen med næringsmininsteren rett før jul, der de foreslo 40 prosent kjønnskvotering i aksjeselskapene og omtaler det som en kvikk-fiks. Hun la til at de som ikke ønsker en slik løsning, må ta det som en utfordring:

– Hvis dere ikke vil ha kjønnskvotering, fortell oss hva dere heller vil gjøre. Så skal vi lytte!

Mange å lære fra

– Kvinner er i flertall i utdanningene og de får de beste karakteren. Det virker ikke sånn i en del bedrifter. Og skal du drive business i dag, må du vinne de beste hodene, derfor er det dårlig for bunnlinja å hente ansatte bare fra en liten del av befolkningen, påpekte Trettebergstuen.

Ministeren applauderte dem som allerede har gjort en jobb:  – Vi vet at resultatene kommer ikke av seg selv, man må aktivt gjøre en jobb for å endre en tradisjonell bransje, oppmuntret ministeren. Og hun understreket at det er hjelp å få for dem som gjerne vil, men ikke vet hvordan de skal få det til.

– Mange har gjort en jobb for kjønnsbalanse og likestilling. Det burde ikke være så vanskelig å hente inspirasjon, slik dere gjør med denne dagen her, roste mininsteren.

Inspirasjon for mangfoldet

Og det var nettopp inspirasjon som sto på programmet for den aller første Diversitas-konferansen. Diversitas er nettverket for de bedriftene i bygg- og anleggsbransjen som ønsker å gjøre noe med mangfoldet i Norges mest mannsdominerte bransje, som totalt har omlag ti prosent kvinner av de ansatte.

Må satse på hoppkanten

Mestas konsernsjef tok opp hansken fra ministeren og gikk gjennom hvordan hun har skapt en toppledergruppe med 50/50 i kjønnsfordeling og utfordret resten av bransjen.

– Jeg har dyrket handlekraften – ikke unnskyldningene, fortalte Marianne Bergmann Røren, som mener likestilling og mangfold i byggebransjen handler om vilje.

– Kjønn er bare en del av mangfoldet, og vi må jobb langs mange akser, sa Røren og viste til at alt Mesta gjør, er forankret i toppledergruppen. Det betyr alt fra lederutvikling, kunnskap og sertifisering til inkluderende ansettelsesprosesser og deltaljer som språk og bildespråk.

– Og uansett hvor mye jeg har lyst til å skryte av alle de flinke folka i Mesta, både kvinner og menn, så vil jeg likevel si at vi har et stykke å gå før vi kan si oss fornøyde, sa Marianne Bergmann Røren.

Hun hadde en bønn og en oppfordring til hele bygg- og anleggsbransjen: Vi må ikke redusere våre egne muligheter til å gjøre bransjen bedre. Det handler egentlig bare om hvor langt ut på hoppkanten vi er villige til å gå!

Diversitas driver mangfold

Diversitas er byggebransjens eget initiativ for mer mangfold i bransjen. 18 bedrifter er partnere i Diversitas, og de representerer totalt omlag 35 000 ansatte i Norges største fastlandsnæring. Det er Mesta som tok initiativet til dette nettverket i 2019.

Med på Diversitas inspirasjonsdag var også Kine Kjærnet, partner i KPMG. Her møtte også Montørjentene som er et nettverk for jenter i elektrobransjen, som jobber aktivt med holdningsendring i bransjen og Sumeet Singh Patpatia i Schibstedt.