Rekkverk redder liv

Mesta har i løpet av de siste årene satt opp en million meter rekkverk langs norske veier. Rekkverk langs veien redder liv.

Stadig tyngre biler og vogntog stiller større krav til rekkverket langs veiene. Og gammelt rekkverk som kanskje ser bra ut må skiftes ut for å sikre trafikantene. I løpet av de siste årene har Mesta skiftet ut en million meter med rekkverk langs veiene.
– Nytt rekkverk redder liv, sier Irene Uldal Kåsa, prosjektleder for rekkverk i Mesta.

Reduserer skader

Autovern eller rekkverk reduserer skadeomfanget fordi det skal hindre utforkjøring og «fange opp» kjøretøyet på en kontrollert måte. Ved ulykker bidrar rekkverk til at følgende av ulykken blir mindre enn den kunne blitt.
– For Mesta er det viktig å holde oss oppdatert på det som skjer innen sikkerhet og utvikling innen veivedlikehold – også innen rekkverk. Vi ønsker å bidra for å trygge trafikantene på en best mulig måte, og arbeide slik at vi kan støtte offentlige oppdragsgivere i arbeidet med å nå null-visjonen, sier Oddmund Lefdal, konserndirektør for anlegg og spesialproduksjon i Mesta.

Rå på rekkverk

Maskinen borrer ned i bakken på riksveg 4 mellom Oslo og Gjøvik. Ett av Mestas rekkverkslag er på jobb. Det er vinter og ganske lite tele, men det skal likevel bores dypt for at rekkverkstolpene skal være stødige nok. Arbeidslaget på fire har god kontroll på arbeidsoppgavene. Internt i Mesta kaller de seg «rå på rekkverk», og jobber seg framover med en god del meter per dag. Varselskilt, lys og sikring rammer inn arbeidslaget. Lufttrykket fra bilene og vogntogene som kjører forbi merkes godt.

Irene Uldal Kåsa opplever daglig at bilistene har altfor høy fart forbi arbeidsstedene våre. Hun ber innstendig om at folk respekterer skiltene som er satt opp ved arbeidsstedene:
– Ta hensyn til folka som jobber langs veien. De jobber for å trygge turen din!, sier Irene U. Kåsa.

Arbeidsvarsling
Arbeidsvarsling. Foto: Mesta

Stadig nye krav

De gamle stabbesteinene langs veiene er for lengst fortid. I dag er rekkverk vitenskap. Og vitenskapen blir stadig mer presis. Det gjør også rekkverk. Og rekkverk redder liv og sikrer trafikken. Mestas rekkverkgjeng skifter jevnlig ut rekkverk som skal sikre trafikken langs norske veier. Vær og salt tærer på både rekkverk og fundament. Men det er flere årsaker til at Mestas rekkverkgjeng er ute på jobb for å skifte ut rekkverk.
Det mest vanlige er vedlikehold der årsaken til utskiftingen er alder, slitasje som rust og råtning, eller ulykker og påkjørsler som gjør at rekkverket er ødelagt eller svekket.
– Nytt rekkverk har også bedre kvalitet enn tidligere, sier Irene U. Kåsa og viser til at de nye kravene til rekkverk baserer seg på ny kunnskap om hvordan rekkverk skal bygges for å øke sikkerheten.

Over hele landet

Mesta har i mange arbeidslag som jobber med rekkverk spredt rundt over hele landet, og de jobber på oppdrag for fylkeskommunene og Statens vegvesen, samt kommuner, private og andre entreprenører.

Dette sier regelverket om hvorfor rekkverk settes opp:

1 – rekkverk skal forhindre påkjørsel av farlige faste sidehindre
2 – forhindre utforkjøring ved høye og bratte vegskråninger, dype grøfter, vann og lignende
3 – forhindre kollisjoner mellom møtende kjøretøyer
4 – beskytte trafikanter og andre som befinner seg langs eller nær vegen mot kjøretøyer på avveie
5 – beskytte spesielle anlegg nær vegen, for eksempel jernbane, drivstofftanker og lignende, mot kjøretøyer på avveie
6 – forhindre skade på veikonstruksjoner, for eksempel bruer, på grunn av kjøretøy er på avveie
7 – forhindre at kjøretøyer på avveie faller ned på vei, jernbane eller elv som går under veien

Rekkverk skal fungere slik at det ved påkjørsel leder kjøretøyet langs rekkverket til kjøretøyet stopper, eller leder kjøretøyet tilbake til kjørebanen, men ikke lenger ut enn at det unngår å kollidere med møtende kjøretøyer.
Kilde: Statens vegvesen