Rekkverk

Mesta sikrer veier over hele Norge med veirekkverk, midtdeler og autovern.

Rekkverk er et viktig tiltak for å sikre tryggheten på norske veier. Våre fagfolk har lang erfaring med å sette opp rekkverk som ivaretar trafikksikkerheten. Vi har rekkverkslag og -rigger flere steder i landet.

Veirekkverk og autovern

Nybygging av rekkverk er et effektivt trafikksikkerhetstiltak som bidrar til å redde liv. Vi monterer rekkverk langs eksisterende og ny vei for å forhindre kollisjon i fjell, lysmaster og lignende, i tillegg til å forhindre utforkjøringer.

For å kunne bygge og montere rekkverk mest mulig effektivt har vi egne arbeidslag med spesialrigger over hele landet. Disse setter opp flere kilometer med rekkverk hvert år. Ekspertisen vår ligger først og fremst i rekkverk langs vei, men vi kan også sette autovern hvor det måtte være. Det kan for eksempel være ved boligfelt, helikopterlandingsplasser, veier opp til kraftstasjoner, kaianlegg og mer.

Endeavslutninger

For å avslutte rekkverket monterer vi endeavslutninger. Vi kan montere alle typer endeavslutninger: for eksempel faste, støtabsorberende, eller at vi fører rekkverket ut i terrenget der det er mest hensiktsmessig.

Reparasjon av skade på rekkverk

Som en naturlig del av driftskontraktene for Statens vegvesen utfører vi daglig reparasjoner av rekkverk langs veinettet over hele landet.

Midtdeler

De siste årene er det blitt en økt satsing på midtdeler på trafikkerte og ulykkesutsatte strekninger. Hensikten er å hindre møteulykker. Mesta har gjennomført flere store prosjekter med etablering av midtdeler over hele landet.