Trainee-program: En unik start på arbeidslivet

Vårt trainee-program i Mesta er en spennende mulighet for å kick-starte en karriere i et av Norges ledende entreprenørselskap. I år er vi så heldige å ha syv dyktige traineer med ulik bakgrunn og kompetanse.

Bred erfaring på kort tid

– Jeg gleder meg til å utvikle meg selv som person, og samtidig spille kollegaene mine gode. Jeg ser også frem til å prøve ut forskjellige forretningsområder og bygge nettverk i en kombinasjon av en variert arbeidshverdag som utfordrer meg selv.
Dimitry Vik, 24 år, Bachelor i Elkraft og elektriker fagbrev

Som nyutdannet er det mange veier å gå, og det kan føles som et hav av muligheter å velge mellom. I Mesta tilegner våre traineer seg bred erfaring på kort tid ved å få prøve seg i ulike forretningsområder og stabsfunksjoner. Programmet er delt inn i tre ulike arbeidsområder i løpet av et 18 måneders langt trainee-løp. Hver sjette måned blir våre traineer flyttet til et nytt driftsområdet, og starter på ny kontrakt. På denne måten kan man få erfaring fra flere av våre ulike forretningsområder: Drift og vedlikehold, anlegg og spesialproduksjon, bane og elektro.

Fullført program: Få leder- eller fagspesialiststilling

Vårt trainee-program skreddersys og tilpasses hvert år. Målet er at våre traineer skal få utnyttet erfaringen de har opparbeidet seg og tre inn i leder – eller fagspesialiststilling etter endt program.

Tamara Nicolaysen er en av årets traineer. Med en master i innovasjon og ledelse er hun klar for å bruke og videreutvikle kompetansen sin sammen med oss.

– Jeg vil være trainee i Mesta først og fremt fordi visjonen og verdiene appellerer til meg. Samtidig er det å være trainee i Mesta en unik mulighet til å utvikle kompetanse innen ulike forretningsområder. På den måten får jeg opparbeidet meg erfaring og tilegnet innsikt i hvilken rolle jeg best kan fylle etter endt trainee-periode.
Tamara Nicolaysen, 31 år, master i Innovasjon og ledelse

Ulik kompetanse gir rike innspill

Mesta verdsetter ulik kompetanse og årets trainee har alle forskjellige bakgrunn og kan på denne måten tilføre variasjonsrike innspill basert på deres interesseområder. De har alle ulik faglig bakgrunn som blant annet bygg, statsvitenskap, innovasjon og ledelse, elektro og byggingeniør.

– Jeg oppfatter Mesta som en stor bedrift som har plass til mange. Ikke bare forskjellige stillinger og roller, men også forskjellige personer. Det er stasjoner spredt over hele landet som gir et større mangfold med et bredt fagfelt.
Kristin Nordlund, 25 år, Byggingeniør

– Trainee-programmet virker veldig interessant og krevende, og gir en arbeidshverdag med bratt lærekurve – noe jeg er motivert for. Opplegget virker som en god måte å bli kjent med hele bedriften på, før man går inn i en mer spesifikk stilling. Hos Mesta ser jeg mange ulike karrieremuligheter, og er sikker på at jeg vil finne den stillingen som passer meg best etter endt trainee-program.
Jonas Strøm Tjernshaugen, 24 år, Siviløkonom med mastergrad fra NHH

– Alle bedrifter har et ansvar

I selskapet har vi konsentrert oss om tre av FNs bærekraftmål, hvor et redusert klimaavtrykk er noe vi arbeider for hver dag. Vi er en arbeidsplass som kan utgjøre en forskjell og vi har et stort ansvar. Dette er noe som engasjerer de nyansatte traineene Johannes og Elisabeth.

– Jeg tenker at alle bedrifter har et ansvar for å ta del i et bærekraftig samfunn, og at vi her i Mesta har et stort potensial til å være en frontfigur i vår bransje.
Elisabeth Nystad Berge, 22 år, bachelor i statsvitenskap

– Bærekraft for meg betyr god utnyttelse av ressursene vi har, forminske sløsing og å skape produkter og holdninger som gjør at neste generasjon kan få god nytte av det vi bygger.
Johannes Lemme Richards, 29 år, Bachelor bygg fra NTNU Trondheim

Bli med på laget

Mestas visjon er «vi viser vei». Det sier mye om våre ambisjoner. Vil du også bli en del av laget som sørger for at folk kommer trygt fram? Å være med på traineeprogrammet til Mesta er en unik mulighet for deg som har lyst til å lære – enten du vil utvikle som leder eller fagspesialist.

Her kan du trykke videre til søknadsskjema og våre karrieresider