Studenter ved NMBU med entusiasme for bærekraft

Vant bærekraft-pris med grønn støydemping

Kan grønne vekster dempe støy langs veiene? - Ja, mener tre studenter som gikk til topps i idekonkurransen «Sustainnovation».

Vinnerne av idekonkurransen var trekløveret Simen Lysebo Hansen, Bjørnar Helliesen og Jon Iver Lye Nergaard, som alle studerer på NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). De var tre av 30 deltakere i konkurransen som var initiert av Mesta, der oppgaven var å jobbe med konsept innen bærekraft for samferdsel, transport, bygg og anlegg. Deltakerne var fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og NMBU.

– Nå må vi jobbe for å få dette sertifisert, sa Simen Lysebo Hansen da han takket for prisen. Vinnerkonseptet gikk ut på en standard der man kan bruke grønne vekster til støydemping i trafikk og byrom. Vinnerne er invitert til å være med en dag hos Mesta for å se hvordan vi jobber med bærekraft.

Viser vei for grønn nytenking

– Bransjen vår trenger nytenking og engasjement, og vi ønsker å dyrke fram mer kompetanse på bærekraft. Vi tror unge kan ha nye perspektiv og ideer og derav bidra til at det grønne skiftet går enda raskere, sier konsernsjef for folk og bærekraft i Mesta, Tonje Gulbrandsen Jensen.
Mesta har tidligere gjennomført en undersøkelse som viser at 64 prosent av studentene ikke oppfatter at bygg- og anleggsbransjen er bærekraftig. Samtidig mener ni av ti at det er viktig har deres fremtidige arbeidsgiver har fokus på bærekraft. Mesta ønsker å vise vei også i dette arbeidet.

For å rette på dette har Mesta satt i gang ulike prosjekter innen bærekraft. I idekonkurransen Sustainnovation ble Grønn anleggsektor og Konnekt (Nasjonalt kompetansesenter for samferdsel) invitert.

Entusiasme og kunnskap gir bærekraft

Invitasjonen til konkurransen gikk til studenter, gründere, stipendiater, elever og nyutdannede som hadde engasjement og kompetanse på bærekraft og innovasjon. De 30 studentene fikk presentert tema som CO2-reduksjon, sirkulærøkonomi, energi, biomangfold. Oppgaven innebær å jobbe med målgrupper og behov, og vurdere prosjektet opp mot ESG (miljø, sosiale forhold og økonomi). Tilslutt skulle de presentere der for juryen som besto av representanter fra Statens vegvesen, Bane Nor, Vestfold og Telemark fylkeskommune, i tillegg til arrangørene. Disse fungerte også som veiledere under workshopen.

– Vi har opplevd stor entusiasme koblet med gode ideer og kunnskap, sier bærekraftsansvarlig i Mesta, Silje Marie Rosenlund. Hun har stått ansvarlig for hele konkurransen og er imponert over resultatene, da det resultater i mange gode ideer til løsninger for å ta vei- og anleggsektoren i en mer bærekraftig retning.

Vekslervarmere til sølv

– Bergvarme kan brukes for å holde varmen i sporvekslerne, mente de fire studenter fra NTNU Bygg og miljøteknikk, Filip Oliver Fredheim, Eivin Burmeister, Preben Elger og Marius Trosterud Vie. De hadde  gjort grundige kost-/nytteanalyser og vurderte gjennomføringspotensialet, og juryen så med interesse på løsningen.

Brøytebil blir smeltebil

Eiendomsstuendene ved NMBU,Thea Dyring, Gunhild Eline Torvik og Helene Drechsler er studenter på NMBU. De så på  muligheten for å omgjøre brøytebilen til en bil som smelter snø for å løse utfordringen med mengde snø i byer og snø til deponier. Dette fikk gode tilbakemeldinger fra juryen.