Mesta + CARE Norge = Samarbeid om mangfold

Mesta og CARE Norge inngår samarbeid for å styrke mangfold og likestilling i bygg- og anleggsbransjen.

Mesta har lenge arbeidet med mangfold og likestilling i bygg- og anleggsbransjen. Nå inngår selskapet et samarbeid med utviklings- og nødhjelpsorganisasjonen CARE Norge. CARE arbeider for likestilling globalt, og gjennom samarbeidet vil partene styrke arbeidet for likestilling i en tradisjonell bransje med store likestillingsutfordringer.

Lære av hverandre

– Mangfoldarbeidet er viktig for oss. Vi lever i et mangfoldig samfunn og for å være en attraktiv arbeidsplass må dette mangfoldet også gjenspeiles hos oss. Vi har et genuint ønske om å påvirke hele bransjen til å ta inn over seg hvor viktig dette er, sier konsernsjef i Mesta, Marianne Bergmann Røren.

– Bransjen har noe å lære av Mesta, og sammen kan vi vi kan bidra til at Mesta og bransjen for øvrig tar steg i riktig retning, sier Kaj-Martin Georgsen, generalsekretær i CARE Norge.

Bruke innkjøpsmakten

Mesta har forankret mangfold som en bærebjelke i selskapets strategi og som rettesnor for selskapets beslutninger. Mestas leverandørkjede strekker seg utenfor Norges landegrenser og selskapet bruker sin innkjøpsmakt strategisk.

– Vi er opptatt av å tenke på hvordan vi kan bruke vår innkjøpsmakt til å påvirke våre samarbeidspartnere. For oss er det viktig at leverandørene driver produksjon på en rettmessig og bærekraftig måte, sier Bergmann Røren. I arbeidet videre vil Mesta stille krav til hele leverandørkjeden, og Care vil bidra til dette.

– I CARE ønsker vi å samarbeide med bedrifter der likestilling er en viktig og integrert del av hele virksomheten. Derfor er avtalen viktig for oss. Mesta kan vise vei som et eksempel til etterfølgelse for hele bransjen, understreker Georgsen.

Fyrtårn med ringvirkninger

– Mangfold og likestilling er konkurransefortrinn vi ikke har råd til å la være å investere i, sier Bergmann Røren, konsernsjef i Mesta. Hun har løftet selskapets mangfoldsarbeid, blant annet ved å gå fra null kvinner til femti prosent kvinner i konsernledelsen. I tillegg har Mesta vært initiativtaker til Diversitas – Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsbransjen.

– Mesta har i de senere årene vært en ledestjerne i en mannsdominert bransje, sier Georgsen.  Sammen ønsker Mesta og CARE Norge å jobbe for et ansvarlig næringsliv som tar likestilling ut i hele forretningen.

Georgsen og Bergmann Røren er enige om at en samordnet innsats for jenter og kvinner både i Norge og internasjonalt kan gi store ringvirkninger.

Kampen om de beste folkene

Arbeidsmarkedet preges av stor konkurranse og kamp om de beste folkene. For Mestas del er det viktig å oppfylle forventninger fra kunder, ansatte og andre om at selskapet tar sosialt ansvar, ikke minst når det gjelder likestilling.
– Våre ansatte er viktigst for oss. For at de beste folkene i bransjen skal ønske å jobbe med oss i Mesta, må vi skape og opprettholde et innovativt og produktivt arbeidsmiljø. Dette oppnår vi gjennom å legge til rette for at vi har en stor og mangfoldig arbeidsstyrke, sier Røren.
– Vi ønsker å bidra til at Mesta lykkes med mangfoldarbeidet, og vi tror også at bygg- og anleggsbransjen har mye å lære av Mesta. Gjennom samarbeidet ønsker CARE å bidra til å løfte likestillings- og mangfoldarbeidet i bygg- og anleggsbransjen høyere opp på dagsorden, og sørge for at bransjen setter seg tydelige mål og utarbeider konkrete tiltak, oppsummerer Georgsen.