Opplæringsmateriell: Forbedringer og avvik

Her finner du som leverandør til Mesta oversikt over relevante manualer for avvikssystemet Landax. I Landax skal du rapportere- og behandle egne avvik.

1) Start med å registrere firmaet i Leverandørportslen for Landax på web

2) Registrer eventuelle avvik i Landax App

3) Logg inn på leverandørportalen i Landax på web, for å behandle og lukke egne avvik

4) MestR – E-læringsplattformen