Tunnelvask

Det er stor forskjell på å kjøre i en tunnel som er mørk og skitten, og en som er kvitslemmet og ren. Ved hjelp av tunnelvask og kviting sørger Mesta for at tunneler over hele Norge er sikret for trygg ferdsel.

Norge er et kupert land med høye fjell og dype fjorder. Mange steder i landet er tunneler helt nødvendig for å komme seg frem på en trygg måte. Faktisk er Norge et av landene i verden med flest tunneler på veinettet, og hvert år bygges det omtrent kilometervis med nye tunneler. Vask og kviting av tunneler minsker risikoen for ulykker og fører til økt trafikksikkerhet. Vi har erfaringen og utstyret til å utføre alle typer oppdrag innen vask og kviting av tunnel.

Vask av tunnel

Som en del av våre kontrakter med Statens vegvesen, vasker vi jevnlig et stort antall tunneler over hele landet. Utenfor Norges grenser vasker og vedlikeholder vi også tuneller i Stockholm. Vi bruker spesialbygde maskiner, slik at vi kan jobbe mest mulig effektivt og gjøre en grundig jobb på minst mulig tid.

Kviting av tunnel

Lyse tunneler gir bedre trafikksikkerhet. Dessverre har mange tunneler sparsomt med lys. Å male tunnelveggene lyse gir bedre sikt og økt trafikksikkerhet. I tillegg viser lysmålinger (Lux) at det også påvirker strømbruk. Selv om lysmengden vanligvis er sparsom i tuneller, kan en kvitetslemmet tunnel bruke enda mindre lys, og bidra til redusering av strømbruken.

Mesta har spesialutstyr og kompetanse tilpasset alle typer oppdrag innen kviting av tunnelvegger, og vi gjør oppdrag over hele landet. Vi har god kapasitet på feltet, og kan levere inntil fem kilometer ferdig kvitet tunnel per skift. Det gir kort stenging av tunell med manuell dirigering, og lite hinder for trafikantene.

Spesialtilpasset maling

Malingen vi benytter er sementbasert og utviklet spesielt til kviting av tunnel. Den er diffusjonsåpen og fester svært godt på underlaget. At malingen er diffusjonsåpen betyr at fukt kan trekke ut gjennom muren. Hvis malingen ikke er diffusjonsåpen, kan det lettere samle seg fukt i muren, som med tid kan løsne maling og puss. Diffusjonsåpen fasademaling har ekstremt god holdbarhet og motstår påvirkning utenifra, som for eksempel fukt, svært godt. Malingen vi bruker gjør det også enkelt å holde tunnelveggene rene i lang tid etter at de er malt.

6 raske fakta om kviting av tunnel

1. Mesta tar oppdrag over hele landet
2. Vi maler i alle høyder, og gjør både hel- og halvprofil
3. Den vanligste malehøyden er 3,5 meter opp på veggen
4. Mesta kan levere opp mot fem kilometer ferdig malt tunnel per skift
5. Arbeidet medfører kort stenging av tunneler og manuell dirigering
6. Malingen vi bruker er sementbasert og utviklet spesielt til dette formålet. Den er diffusjonsåpen og fester svært godt til underlaget