Anlegg

Med bred kompetanse kan vi løse tverrfaglige og komplekse anleggs­prosjekter av høy kvalitet, på en effektiv måte. 

Veianlegg

Mesta utfører alt fra komplekse og flerfaglige veiprosjekter til mindre utbedringer på veistrekninger rundt omkring i hele Norge.

Les mer om veianlegg og tjenestene vi tilbyr

Sjøanlegg

Mesta har kompetansen som trengs for å bygge, utvide og rehabilitere havner, kaier og moloer.

Les mer om sjøanlegg og tjenestene vi tilbyr

Jernbane

Mesta har solid jernbanekompetanse og et godt etablert fagmiljø med kunnskapen og godkjenningene som kreves for å utføre ulike typer arbeid på og langs jernbanen.

Les mer om jernbane og tjenestene vi tilbyr

Grunnarbeider

Mesta har lang erfaring med bygging av veier og plasser, tomtearbeider, masseflytting, vann og avløp og infrastruktur. Vi har ekspertkompetanse på grunnarbeid og grunnforhold, og utfører også grunnboring og grunnundersøkelser.

Les mer om grunnarbeider tjenestene vi tilbyr

Vann og avløp

Vann og avløp er en naturlig del av svært mange anleggsprosjekter. Mesta utfører alt fra grøftegraving, legging av rør og setting av kummer, til kompliserte ledningsanlegg.

Les mer om VA og tjenestene vi tilbyr