Anlegg

Mestas anleggsavdelinger består av en rekke fagområder. Med bred kompetanse kan vi løse tverrfaglige og komplekse anleggsprosjekter av høy kvalitet, på en effektiv måte.

Mesta anlegg leverer anleggstjenester over hele landet.  Vi har samlet våre fagmiljøer på flere lokasjoner rundt om i landet, to i nord, to i vest og tre i sør og øst. Vi har en moderne utstyrspark og dyktige ansatte som løser svært varierte oppdrag for både offentlige og private kunder. Våre oppdragsgivere kan derfor være trygg på å bli møtt med rask mobilisering, faglig kompetanse og høy kvalitet på leveranser.

Ved å samarbeide med Spesialproduksjon og Elektro løser våre anleggsavdelinger tverrfaglige og komplekse anleggsprosjekter på en effektiv måte. Selv om vi har flere forretningsområder pleier vi å si at vi er «ett Mesta», og i store prosjekter er Mesta Anlegg en viktig samarbeidspartner til andre deler av selskapet.

Noen av våre tjenester:

 • Betongarbeider
 • Grunnboring og grunnundersøkelser
 • Gjerder og støyskjerming
 • Grunnarbeider bane
 • Vann og avløp (VA)
 • Veibygging
 • Sprengning
 • Asfaltskjæring og lapping
 • Trafikkavvikling
 • Bistand til arkeologiske undersøkelser
 • Mindre bruarbeider
 • Skogrydding

Har du spørsmål om vårt arbeid med anlegg?

Ta kontakt med oss!