Drifts- og vedlikeholds­kontrakter

Mesta Elektro har drifts- og vedlikeholdskontrakter for Statens vegvesen og kommuner over hele landet. Vi sørger for sikkerheten i over 400 tunneler.

Mestas nåværende kontrakter innen elektro har fra to til seks års varighet, og omfatter periodisk ettersyn, utskiftninger, vedlikehold og mindre utbygninger. Kontraktene drives med utgangspunkt i våre distrikts- og avdelingskontorer.

Riks- og fylkesveier

Mesta har omtrent 1/3 av alle vedlikeholdskontrakter for Statens vegvesen, og har dermed ansvar for lys, sikkerhet og ventilasjon i over 400 tunneler. Arbeidet omfatter jevnlig sjekk av nødtelefoner, gassmålere, ventilasjon, belysning og annen kritisk utrustning. Vi utfører også vedlikehold og utskifting av utstyr, samt mindre ombygginger. Elektrisk utrustning i tunneler er utsatt for aggressivt miljø, og krever hyppig ettersyn og rengjøring for å fungere.

Gjennom vedlikeholdskontraktene sørger vi også for veilys langs riks- og fylkesveier.

Kommunale veier

Mange kommuner har de siste årene valgt å konkurranseutsette drift og vedlikehold av veilys. Mesta har mange av disse kontraktene, og sørger dermed for lys langs skoleveier og fotgjengeroverganger.