Veianlegg

Mesta Anlegg utfører alt fra komplekse og flerfaglige veiprosjekter til mindre utbedringer på veistrekninger rundt omkring i hele Norge. 

Sannsynligvis er det ingen i Norge som har lengre erfaring med veibygging enn Mesta. Vi utfører oppdrag knyttet til nybygging, oppgradering eller rehabilitering av vei. Vi gjør også relaterte oppdrag, som parkeringsplasser, kollektivfelt og grunnarbeider til kompliserte anlegg for privat næringsliv og offentlige aktører. Vi har en moderne maskinpark som er tilpasset å gjennomføre en bred portefølje av tjenester og ulike typer prosjekter.  

Tjenester 

  • Bygging og rehabilitering av komplette veianlegg 
  • Gang og sykkelvei 
  • Kulverter 
  • Miljøtunneler 
  • Grunnarbeid (også i forbindelse med tunnelrehabilitering og brobygging) 
  • Rassikringstunnel 
  • Rassikringsvoller

Referanseprosjekter 

Mesta utfører veldig mange veianleggsprosjekter hvert eneste år. Blant spennende prosjekter vi har hatt de siste årene finner du:

  • E16 Fantebrauta, Dølsteinfonna og kontrollstasjon Marstein – rassikringsvoller og tunnel, samt ny kontrollstasjon 
  • E39 Sande, veianlegg med kulvert og Sandafossenbru (94m lang) 
  • Rulleskiløype i Bodø 

Kontakt oss :

Prosjektsjef Bjørn Inge Falling
E-post: bjorn-inge.falling@mesta.no
Mobil:
907 04 921