Energi og småkraftverk

Anlegg


Tunnelsikring


Fjellsikring


Rekkverk


Betong


Vedlikehold og rehabilitering av bru


Vedlikehold og rehabilitering av kai


Energi og småkraftverk


Stålprodukter


Med vår brede erfaring fra alle typer anleggsarbeid kan vi være en god partner for energibransjen ved nybygg, ombygging eller rehabilitering av småkraftverk.

Energiutbygging er krevende og komplisert. I Mesta har vi erfaring med både større utbygginger, små kraftverk og utbedringer av damanlegg.

I tillegg til bygg og rehabilitering utfører vi alle typer grunnarbeider. Vi har også en maskinpark og kompetanse på elektro, som gjør oss i stand til å utføre andre typer arbeid for kraftbransjen.

Tjenester

  • Bygging og rehabilitering av mindre kraftverk
  • Bygging og rehabilitering av damanlegg og vannveier.
  • Grunn- og betongarbeider ifm bygging og rehabilitering av kraftlinjer
  • Kabelgrøfter for høy- og lavspenningsanlegg
  • Grunn- og betongarbeider ifm trafostasjoner
  • Utfører også totalentrepriser innen dette segmentet

Referanseprosjekter

  • Stølsdalselva kraftverk, Blåfall
  • Vikåna kraftverk, Blåfall
  • Grunnentreprise 132 kV kabelanlegg Naustdal, Statnett
  • Kabelgrøfter Jondalen, Hardanger Energi