Sjøanlegg

Mesta Anlegg har kompetansen som trengs for å bygge, utvide og rehabilitere havner, kaier og moloer – ja, kort fortalt de tingene vi er helt avhengige av for å få folk og varer trygt fram også på vannet. 

Norge er et land med lang kystlinje, øyer og fjorder som gjør at det stilles store krav til infrastruktur langs sjøen. Anleggsarbeider på og nær vannet er krevende, og da er det en trygghet i å velge en entreprenør som har erfaring med sjøanlegg og komplekse anleggsarbeider. Mesta Anlegg sørger for at anleggsarbeidene utføres på en trygg måte, også under vanskelige forhold. 

Tjenester 

 • Nybygg og utvidelser av fiskeri- og industrihavner 
 • Nybygg av molo og moloanlegg 
 • Grunnarbeider for bru og fergekai 
 • Rehabilitering av molo 
 • Utbedring av setningsskader 
 • Sjøfyllinger 
 • Brystning  
 • Plastringsarbeider 

Referanseprosjekter

Vi har hatt mange ulike sjøanlegg, fra stupebrett til utvidelser og nybygg. De siste årene har vi jobbet blant annet med:

 • Bodø Havn 
 • Rv13/55 Hella-Dragsvik-Vangsnes fergekaier
 • Storekorsnes fiskerihavn 

Kontakt oss : 

Prosjektsjef Yngve Fredriksen
E-post: yngve.fredriksen@mesta.no
Mobil:
480 07 653