Jernbane

Mesta har solid jernbanekompetanse. I Mesta anlegg har vi et godt etablert fagmiljø med kunnskapen og godkjenningene som kreves for å utføre ulike typer arbeid på og langs jernbanen.

Anleggsarbeider langs banenettet i Norge kan være krevende, særlig med tanke på sikkerhet og fordi det stilles særlige krav til kompetanse, godkjenning og spesialisert utstyr. Med Mesta anlegg på laget får du mange års erfaring og kan være trygg på at arbeidet utføres som bestilt – uten at det gjøres kompromisser på HMS eller kvalitet.

Tjenester 

Grunnarbeider på bane

Vi kan utføre grunnarbeider på jernbanen, både i underbygning, overbygning og arbeid på stasjoner. 

Skogrydding

Mesta rydder skog og ettervekst langs jernbanen. Vi utfører også sikringshogst, fjellrensk og sikring langs jernbanestrekninger. 

Jernbanetekniske arbeider

Vår enhet kan utføre arbeid med blant annet rehabilitering og utskifting av sporveksler, sporkryss, planoverganger, skinner, sviller og ballast. 

Sikkerhetstjenester

Mesta har egne hovedsikkerhetsvakter (HSV), lokale sikkerhetsvakter (LSV), leder for elsikkerhet (LFS) og 2. person v/frakopling. 

Referanseprosjekter 

Vi har blant annet gjennomført store ombygginger av Moelv stasjon, byttet sporveksler og sporkryss på Hamar stasjon, fjellsikring på Bergensbanen, og bidratt til byggingen av Bybanen i Bergen. 

Kontakt oss: 

Prosjektsjef Øyvind Lillefjære Sætre
E-post: oyvind.saetre@mesta.no
Mobil: +47 988 58 672