Vår kultur

Mesta er organisert i fire forretningsområder; drift og vedlikehold av vei, elektro, spesialproduksjon og anlegg. Men vi jobber som ett Mesta ved å utnytte og forene våre krefter på tvers av forretningsområdene.

Ledelse og organisering


Vår kultur


Vår historie


Visjon og verdier


Bærekraft og miljø


For leverandører


For kunder


Rapporter


Selskapsvedtekter


Skattepolicy


Mesta har et viktig sam­funnsoppdrag.

Vi holder norske veier, fergekaier og jernbaner åpne og trygge for trafikk hver eneste dag hele året. Det er vi stolte av, og det motiverer oss i arbeidet hver dag.

Menneskene som jobber hos oss er vår viktigste ressurs.

Over 1700 Mesta-medarbeidere besitter til sammen en uslåelig og unik kompetanse innenfor de fagene, tjenestene og produktene Mesta leverer til kunder i hele Norge. Vi jobber for mangfold, kjønnsbalanse og

Sikkerheten har førsteprioritet i Mesta.

Vi har en nullvisjon for fraværsskader, og vet at det viktigste vi gjør er å forebygge uhell og ulykker før de inntreffer. Slagordet «jeg bryr meg» er hjørnestenen i vår HMS-kultur. Vi skal bry oss om oss selv, om hverandre, om omgivelsene våre og miljøet.

Verdiene våre hjelper oss å ta gode valg i krevende situasjoner.

Fokus, endringsvilje, helhetsansvar og ærlighet er ikke bare ord vi bruker i taler eller som henger på plakater på kontoret – det er verktøy vi kan bruke i hverdagen og som

Bærekraft og miljøtiltak skal være en integrert del av forretningsdriften.

I tråd med FNs bærekraftmål er vi opptatt av å inkludere alle tre dimensjoner: klima og miljø, sosiale forhold og økonomi. Vi vil være med å skape positive endringer i vår bransje, hjelpe og utfordre våre kunder og samarbeidspartnere til å ta gode, bærekraftige valg.

Vi tør å tenke nytt og jobber systematisk med innovasjon og digitalisering. 

Ny teknologi muliggjør bedre risikostyring og mer kostnads­effektiv produksjon. Ny teknologi åpner også helt nye dører for hvordan vi raskere kan redusere våre klimaavtrykk. Vi ønsker å vise vei, og i samarbeid med underentreprenører, partnere og kunder jobber for å finne bedre måter å løse samfunnsoppdraget vårt på.