Vår historie

Dette er vår historie.

Ledelse og organisering


Vår kultur


Vår historie


Visjon og verdier


Bærekraft og miljø


For leverandører


For kunder


Rapporter


Selskapsvedtekter


Skattepolicy


Mesta as ble etablert 1. januar 2003, da produksjonsvirksomheten i Statens vegvesen ble skilt ut som et eget aksjeselskap og konkurranseutsatt. Eier var Samferdselsdepartementet. Mesta startet arbeidet med omstille og utvikle selskapet til en konkurransedyktig aktør med fokus på kommersiell forståelse, kulturbygging og verdiimplementering. To år senere overtok Nærings- og handelsdepartementet eierskapet for Mesta, og året etter gir en omfattende rekrutteringskampanje Mesta den nest høyeste målte omdømmeveksten i Norge i 2006.

De neste årene gjennomfører Mesta en betydelig omstilling og omstrukturering og organiseres som et konsern hvor forretningsområdene etableres som datterselskaper. I 2010 gir dette arbeidet resultater, og etter tre år med negativt resultat går Mesta med overskudd. Det samme året lanseres HMS-kampanjen «Jeg bryr meg», et slagord som skal være en hjørnestein i HMS-kulturen i selskapet i årene kommer. Fokuset betaler seg gjennom reduserte antall skader og i løpet av året var skadefraværet halvert i konsernet.

I 2011 leverer Mesta sitt beste resultat så langt, med et overskudd på 232 millioner kroner. Endringsreisen fortsetter, og datterselskapet Mesta Industri selges til Lemminkäinen Norge, mens Geo Survey selges til Svenska Mätcenter. Mesta satser på bane og vinner flere viktige kontrakter for Jernbaneverket, etablerer seg i Sverige, og fusjonerer flere av datterselskapene inn under Mesta AS. I 2013 etablerer Mesta AS og Tertnes Holding Industri AS et nytt konsern der Mesta Verksted AS inngår. Konsernet blir senere omdøpt til Bulder Mesta selger sin eierpost i selskapet.

I 2014 er det selve Mesta som står på salgslisten, når Nærings- og Fiskeridepartementet iverksetter en salgsprosess for selskapet. Etter en god og grundig prosess med flere kjøpsinteressenter beslutter nåværende eier imidlertid at de ikke kommer til å selge Mesta. De neste fem årene beholder Mesta en markedsandel tett oppunder 50% for drift og vedlikehold av vei, samtidig som forretningsområdene Spesialproduksjon og Elektro vokser.

I 2019 ansettes Marianne Bergmann Røren som ny administrerende direktør i Mesta, og selskapet forsterker ledergruppen med flere nyansettelser. Ved utgangen av året iverksettes en ny omstilling og modernisering av selskapet, der stab- og støtteenhetene organiseres i tre robuste miljøer: Økonomi og finans, Organisasjon og bærekraft og Innovasjon og forretningsutvikling. Anlegg etableres som et eget landsdekkende forretningsområde, mens rapporteringslinjene i Drift og vedlikehold forenkles og samles under en direktør.

I 2020 gjennomføres et omfattende strategiarbeid i Mesta, og stikkord i arbeidet er blant annet lønnsom vekst, standardisering, digitalisering og bærekraft. På tross av Korona-pandemien som rammer verden viser selskapet positiv utvikling, og endringsviljen i Mesta kommer til uttrykk gjennom arbeidet som legges ned for å møte fremtiden utfordringer.