Visjon og verdier

Verdiene våre - fokus, endringsvilje, helhetsansvar og ærlighet - hjelper oss til å ta de rette valgene hver dag.

Ledelse og organisering


Vår kultur


Vår historie


Visjon og verdier


Bærekraft og miljø


For leverandører


For kunder


Rapporter


Selskapsvedtekter


Skattepolicy


Vår visjon «vi viser vei» sier mye om Mestas ambisjon. Vi skal gå foran og vise vei innen våre kompetanseområder. Både visjon og verdier skal brukes som praktiske verktøy og mentale sjekklister i hverdagen for alle i selskapet, uansett funksjon, nivå eller geografisk plassering.

Fokus

 • Vi fokuserer på våre kunder, gjør dem bedre og lærer av dem.
 • Vi fokuserer på vår virksomhet og våre sterke sider, og synliggjør dem overfor våre kunder.
 • Vi prioriterer lønnsomhet fremfor volum.
 • Vi blir lønnsomme gjennom kontinuerlig arbeid med forbedringer.

Endringsvilje

 • Endring er en naturlig del av vår hverdag.
 • Vi har vilje og mot til å endre oss, ikke bare i takt med vår omverden, men raskere.
 • Vi er positive til andres endringsforslag og kommer selv med bidrag.


Helhetsansvar

 • Vi er alle ansvarlige for eget arbeid, men er samtidig engasjerte i den helheten vi er en del av.
 • Vi tar ansvar og initiativ, og venter ikke på andre.
 • Vi vinner eller taper sammen.


Ærlighet

 • Vi er oppriktige og tydelige i ord og handling.
 • Vi er til å stole på.
 • Vi har ansvar for å si vår mening, men stiller oss lojalt bak de beslutninger som fattes.
 • Vi er realistiske og ser verden slik den er – ikke slik vi ønsker den skal være.
 • Vi har mot til å gripe fatt i konflikter.