Asfalt­lapping og -skjæring

Mesta utfører både løpende vedlikehold som asfaltlapping og tetting av hull, og større rehabiliteringsarbeider.

Det er et stort vedlikeholdsetterslep i Norge, og noe som er svært synlig er hull og sprekker i veidekket. Trafikk, tele og vann fører til skader, sprekker og hull i veidekket som må repareres for å ivareta trafikksikkerheten. Når vinteren slipper taket er oppgaver som å reparere og skifte ut veidekket en naturlig del av vedlikeholdet.

Vi har utstyr og fagfolk over hele landet som skjærer asfalt, og vi har maskiner og kjøretøy som trengs for å utføre arbeidet raskt og effektivt. Mindre utbedringer utføres fortløpende gjennom drift og vedlikeholdskontraktene, mens større rehabiliteringsarbeider, skifte av dekke og anleggsarbeider gjøres på bestilling.