Driftskontrakt Fosen

Innleie av mannskap, lastebiler, anleggsmaskiner og traktorer til veivedlikehold 2019-2026.

Innleie av mannskap, lastebiler, anleggsmaskiner og traktorer til veivedlikehold 2019-2026.

Mesta skal regne på driftskontrakt for Fosen, som dekker kommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan.

Vi ser etter leverandører som kan levere:

• Brøyting, strøing og snørydding
• Levering av strøsand
• Lager til sand/salt
• Kantklipp
• Grøntarbeider og skoging
• Grøfting
• Andre veivedlikeholdsoppgaver

Ta kontakt!

Mesta ber om at interesserte tar kontakt med innkjøpsleder Espen Kringlen på tlf 92 46 98 41 eller e-post: espen.kringlen@mesta.no