Foto av Mestaansatte i forbindelse med oppstart av kontrakt i Bergen

Fem nye drift og vedlikeholdskontrakter

1. september går startskuddet for Mestas fem nye drift- og vedlikeholdskontrakter i nord og vest.

– Vi har fantastisk flinke folk på plass i alle de fem kontraktsområdene, og gleder oss til å ta fatt på jobben med holde veiene åpne og trygge i årene som kommer, sier direktør for Drift og vedlikehold, Kristin Folge.

De nye kontraktene er:

  • 9305 Sunnfjord RV
  • 5412 Porsanger – Nordkyn
  • 5413 Smørfjord – Havøysund RV
  • 3304 Bergen RV & tunnel
  • 9302 Haugesund RV

– Dette er en veldig spennende kontrakter for Mesta, i områder hvor vi allerede har solide fagmiljøer. Vi ser fram godt samarbeid med både Statens vegvesen og fylkeskommunen, sier Folge.

9305 Sunnfjord RV

Driftskontrakt 9305 Sunnfjord 2021 – 2026 er en sammenslåing av to tidligere kontraktsområder. Det betyr at Mesta får drift og vedlikeholdsansvaret for riksveinettet i kommunene Sunnfjord, Sogndal, Gloppen, Høyanger, og Kinn – totalt opp til 403 kilometer veg i løpet av kontraktsperioden. Kontrakten varer i utgangspunktet ut august 2026, men kan ved avtale forlenges i inntil tre år.

5412 Porsanger – Nordkyn & 5413 Smørfjord – Havøysund RV

Mesta starter opp to nye kontrakter i Finnmark. Porsanger – Nordkyn omfatter kommunene Porsanger, Lebesby, Tana og Gamvik; det meste av fylkesveiene som strekker seg nordøstover fra Lakselv innerst inne i Porsangerfjorden og helt opp til for eksempel Gamvik. Veinettet i oppdraget er på vel 411 kilometer vei. Nabokontrakten Smørfjord – Havøysund er noe mindre, og omfatter totalt 98 kilometer vei i Porsanger, Hammerfest og Måsøy Kommune.

3304 Bergen RV & tunnel

Riksveikontrakten i Bergen inkluderer i tillegg til veinettet  en lang rekke tunneler. Det første året er det 158 kilometer vei som skal driftes og vedlikeholdes. Gjennom kontraktsperioden vil flere strekninger inngå i kontrakten, og fra høsten 2023 vil det være totalt 345 kilometer vei i Gulen, Masfjorden, Alver, Bergen, Bjørnafjorden, Øygarden, Vaksdal og Voss.

9302 Haugesund RV

Driftskontrakten 9302 Haugesund omfatter drift og vedlikehold av riksveiene i disse kommunene: Karmøy , Haugesund, Tysvær, Bokn, Strand, Hjelmeland, Suldal, Sveio, Stord, Fitjar, Vindafjord, Etne og Ullensvang. Utover kontraktsperioden på fem år kan partene kan bli enige om forlenge kontrakten for ett, to eller tre år. Veinettet er første år på nesten 310 kilometer, men fra og med 2022 øker det til rundt 516 kilometer riksvei, inkludert 92 kilometer med gang- og sykkelvei.